Brandtekniska hjälpmedel

Smarta lösningar för att skydda och släcka

Brandtekniska hjälpmedel är en kompletterande och viktig del av ert brandskydd som helhet. Exempel på sådana lösningar är utrymningslarm, släckutrustning och nödljus. Great Securitys fasta släcksystem är en av alla lösningar i teknikens framkant som ger överlägset skydd till särskilt kritiska utrymmen.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Fasta släcksystem utan gasflaskor för de mest kritiska utrymmen – enkelt och säkert

Great Security är återförsäljare av Salgroms aerosolsläcksystem. Släcksystemen är en modulär och effektiv metod som ger en komposition av extremt fina partiklar och gaser från en fast förening med hjälp av kemiska och fysiska reaktioner. Lösningen ger flera fördelar jämfört med traditionella system.

expand_more
 • Utvecklad för att säkra de mest krävande förhållanden och driftsmiljöer.
 • Mycket goda släckningsegenskaper för alla typer av bränder inklusive litiumbatterier.
 • Ingen risk för övertrycksbildning eller liknande risker som för gasflaskor.
expand_more
 • Lägre inköpspris än traditionella gasbrandsläckningssystem.
 • Kostnadseffektiva underhålls- och skötselbehov.
expand_more
 • Inga avbrott i affärsverksamheten under installation.
 • Inga tryckprovningar, VVS, slangar eller ventiler.
 • Kräver inga rumsförändringar och upptar betydligt mindre utrymme än traditionella system.
 • Mindre underhåll än traditionella släcksystem.
 • Ingen djup rengöring eller skador på material/utrustning i samband med utlösning av systemet.
expand_more
 • Ingen påverkan på global uppvärmning, ozonskiktet eller atmosfärens livslängd.
 • Giftfritt innehåll och ingen risk för läckage.
 • Använda behållare är återvinningsbara.

Ett urval av tekniska hjälpmedel som vi erbjuder

Brand- och utrymningslarm

Great Security erbjuder installation och underhåll av brandlarm och utrymningslarm. Vid behov utformas talande utrymningslarm (TUL), något som möjliggör tydligare och snabbare utrymning.

Läs mer

Släckutrustning

Handbrandsläckare för alla typer av bränder, däribland pulver-, skum- till kolsyresläckare. Våra brandsläckare följer den europeiska normen SS-EN3 och även DNV-certifierade och CE-märkta. För att säkerställa högsta kvalitet genomförs service enligt standarden SS3656.

Utrymningshänvisning och nödljus

Hänvisningsarmaturer och nödljus finns i olika varianter, med huvudsaklig avsikt att leda och markera för en säker och trygg utrymning. Great Security erbjuder olika typer av nödljus och hänvisningsarmaturer, exempelvis för visning av utrymningsvägar vid strömbortfall.

Utrymningsbeslag

Vid en utrymningsväg ska dörren alltid vara öppningsbar med en hand, oberoende på plats. Great Security säkerställer rätt lås och handtag i dörrmiljön enligt SS-EN 179.

Utrymningsplan

Utrymningsplaner skall finnas enligt arbetsmiljölagen AML om det inte är uppenbart obehövligt. Syftet med planen är i första hand att den egna personalen skall kunna påminna sig själva regelbundet om rutinerna vid en evakuering.