Kvalitetsarbete

Kvalitetsstämplade säkerhetslösningar

Med Great Security som er säkerhetsleverantör kan ni känna er trygga med att våra lösningar är kvalitetssäkrade och utformade på ett korrekt sätt. Vi arbetar därför utifrån vårt certifierade kvalitets- och miljöledningssystem i samtliga processer och är certifierad anläggarfirma för låssystem, brandlarm, inbrottslarm och CCTV (kameraövervakning).

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Kvalitetssäkring är en del av vårt vardagliga arbete

På Great Security är kvalitetsarbetet en del av varje medarbetares vardag – det ska vara lätt att göra rätt. Med höga krav från våra intressenter och ständiga framsteg i teknikutvecklingen på marknaden måste vi arbeta aktivt med kvalitetssäkring. Alla steg och delar i våra leveranser kvalitetssäkras genom ett strukturerat arbetssätt som dokumenteras. Det gör vårt proaktiva arbete lättare och vi kan genomföra förbättringsåtgärder i ett tidigt skede.

Våra kundundersökningar och medarbetarundersökningar visar att Great Security är en omtyckt arbetsgivare och en trygg partner när det kommer till säkerhetslösningar. Resultatet från dessa undersökningar analyserar vi för att identifiera ytterligare förbättringsområden att arbeta med. Kvalitetsarbetet är ett av våra största och mest utmanande projekt som engagerar och påverkar alla funktioner i organisationen och genererar ett betydande värde för Great Securitys medarbetare och kunder.

Vi säkerställer vår kompetens

Vi har medlemskap i SLR och detta innebär att många av våra medarbetare kan påvisa hantverksskicklighet genom gesäll- och mästarbrev i låssmedsyrket.

Vi blir årligen kontrollerade av SLR för att säkerställa vår kompetens och yrkesskicklighet.

SLR:s regler är en garanti för att du som kund ska känna dig trygg och få en kvalitetssäkrad installation av dina säkerhetsprodukter.

VERKSAMHETSPOLICY

Kvalitet- och miljöpolicy

Vår verksamhetspolicy beskriver vårt ledningssystem för kvalitet- och miljöledning.

Läs mer

Policy för informationsäkerhet

För att säkerställa att våra och våra kunders informationstillgångar är säkra arbetar vi aktivt med informationssäkerhet. Vår informationssäkerhetspolicy beskriver detta arbete.

Läs mer

Vi är certifierade inom hela säkerhetslösningen

Vi har ett stort antal certifieringar, licenser och auktorisationer som hela tiden underhålls och förnyas. Att vi har dem är tydliga bevis på att vi jobbar rätt.

  • Assa Säkerhetscenter
  • Licens att arbeta med de flesta större lås och nyckelfabrikat Evva, Assa, Kaba och Dorma
  • Svensk Brand & Säkerhetscertifiering
  • Certifierad anläggarfirma låsanläggning
  • Certifierad anläggarfirma brandlarm
  • Certifierad anläggarfirma inbrottslarm klass 3
  • Certifierad anläggarfirma kamerabevakningssystem (CCTV)
  • Polisgodkänd för försäljning och installation av larm

 

Hos Great Security är hög standard en självklarhet. Därför anlitar vi bara larmcentraler som är granskade och godkända enligt Sveriges strängaste branschregler. Våra säkerhetstekniker har gedigen utbildning och erfarenhet samt säkerhetsgranskas vid anställning och kontinuerligt under anställningen. Allt för din trygghet!

Vill du veta mer?