Om Great

Garda Sikring Group

Garda Sikring Group

Great Security är en del av Garda Sikring Group – norra Europas största leverantör av säkerhetslösningar. Garda Sikring Group består av bolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tillsammans har vi ca 1 300 anställda och en årlig omsättning på drygt 3 miljarder SEK.

Nedan kan du läsa mer om våra systerbolag i Garda Sikring Group.

Garda Sikring är en nationell säkerhetsleverantör i Norge med mer än 100 års erfarenhet. Vi erbjuder produkter och lösningar inom väg-, anläggnings-, objekt- och områdessäkerhet, inklusive tjänster relaterade till säkerhetsrådgivning, installation/montering, teknisk service och krisberedskap.

Great Security är en av Sveriges ledande aktörer inom teknisk säkerhet, med smarta och heltäckande lösningar för alla typer av kunder och branscher.

Heda Security är Sveriges ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar, inklusive installation, service och räddningstjänst.

KIBO Sikring är Danmarks ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar, inklusive installation, service och utryckning.

Puomitek är Finlands ledande leverantör av installationer, underhåll och reparationer av stängsel och grindar.

Teknoinfra är Finlands ledande leverantör av mekaniska säkerhetslösningar, inklusive installation, service och räddningstjänst.

Trygg Vei är installatör av lösningar inom vägräcken och brounderhåll i Norge.

Veisikring är en installatör av lösningar inom vägräcken och brounderhåll i Norge.

Windsor är en rikstäckande leverantör av hamn- och lastningssystem i Norge och erbjuder service dygnet runt.