Brandlarm

Högsta möjliga säkerhet vid brand

Ett välfungerande brandlarm är livsavgörande för att tidigt bli varnad och snabbt kunna agera vid en brand. Ett fungerande brandlarm kan utgöra skillnaden mellan liv och död, och är en trygghet som Great Security levererar.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Certifierad anläggarfirma med behöriga brandlarmsingenjörer

Till följd av brandlarmets kritiska karaktär är kraven för certifiering mycket höga – en trygghet för dig som kund. Vi på Great Security är stolta över att vara certifierad anläggarfirma för brandlarm. Våra behöriga brandlarmsingenjörer utformar säkra brandlarmsystem, som sedan underhålls med kontinuerliga prover av våra duktiga servicetekniker.

Vi är en helhetsleverantör som hanterar hela lösningen från start till slut – konstruktion, installation, dokumentation, underhåll och systematiskt brandskydd.

Låt Great Security hjälpa er att uppfylla regelkrav

Kopplat till brandlarmanläggningar finns vissa regelkrav som ställs på dig som kund. Korrekt dokumentation av anläggningen och dess kontrollprover är ett sådant krav. Med Great Security som säkerhetspartner säkerställer vi att era färdigställandekontroller, kvalitetssäkringar, anläggarintyg och provningsprotokoll dokumenteras och hanteras på rätt sätt.

Ett annat regelkrav är att brandlarmanläggningen ska ha en korrekt utbildad anläggningsskötare som har brandskyddsansvaret för anläggningen. Great Security erbjuder anläggningsskötarutbildning och ger givetvis rådgivning till anläggningsskötaren vid behov.

Enligt regelverket för brandlarm (SBF 110:8) ska varje brandlarmanläggning kontrolleras och provas kontinuerligt. Det inkluderar månadskontroller, kvartalsprover och årsprover. Genom att teckna ett serviceavtal med periodiskt underhåll uppfyller ni krav och föreskrifter enligt rådande regelverk samt bibehåller garanti. Våra kunniga servicetekniker utför kontrollerna och efter genomförd kontroll ger vi er rekommendationer om eventuella åtgärder – allt för att säkerställa det allra bästa skyddet.

 

Mer än bara brandlarm – utrymningslarm, brandtekniska hjälpmedel och brandskyddsarbete

Alla kunder har inte behov av ett certifierat brandlarm. Great Security hjälper då gärna er med lösningar som utgörs av till exempel brandvarning och utrymningslarm. För att möjliggöra tydligare och snabbare utrymning erbjuder vi även talande utrymningslarm (TUL).

Utöver installation och underhåll av brandlarm är brandtekniska hjälpmedel och systematiskt brandskyddsarbete relevanta delar för att skydda era lokaler och människorna som rör sig i era lokaler från brand. Vårt Fire Prevention-team är specialiserade på denna typ av lösningar.

Våra tjänster relaterade till brandlarm

Serviceavtal

För att säkerställa långsiktig funktion erbjuder Great Security serviceavtal med årsprov, kvartalsprov och månadsprov.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är din rådgivande partner i alla dina frågor gällande brandlarm och fysisk säkerhet.

Uppkoppling till SOS

I samband med brand skickas larmsignal till SOS som sänder räddningstjänsten till er fastigheter.

Fjärruppkoppling

Med fjärruppkoppling kan Great Security på distans kontrollera systemet och hantera eventuella fel.

Vill du veta mer?