Vård och omsorg

Säkerhet och trygghet för vård och omsorg

Great Security vill skapa trygghet och bekvämlighet för er som kunder och era omsorgstagare. Därför finns all fysisk säkerhet samlad hos oss som enskild leverantör. Vi har även specialiserat oss inom e-hälsa med trygghetslösningar utformade för vård och omsorg.

Kontakta vårt Vision-team!

En komplett leverantör för all fysisk säkerhet

Great Security erbjuder all fysisk säkerhet som ni behöver – allt från mekaniska låssystem och dörrautomatik till avancerade kameralösningar och systematiskt brandskyddsarbete. Med dokumenterad kunskap i form av bland annat certifieringar för anläggarfirma låssystem, anläggarfirma brandlarm, anläggarfirma inbrottslarm och anläggarfirma CCTV (kameraövervakning) kan ni vara säkra på att vi levererar en säker och korrekt lösning anpassad utifrån era specifika behov.

Trygghetslösningar som skapar en mer bekväm och effektiv omsorg

Utöver traditionella säkerhetslösningar är vi även specialiserade inom trygghetslösningar med syftet att skapa en bekväm och trygg tillvaro för omsorgstagaren, samt ett effektivt och säkert arbetssätt för er som omsorgsgivare. Läs mer om Trygg hemma och Trygghetslösning för särskilt boende.

För hemtjänst och ordinärt boende

Trygg hemma

Tjänsten Trygg hemma, möjliggör schemalagd och händelsestyrd digital tillsyn för hemtjänst och ordinära boenden. Sensorer registrerar avvikande beteende och riskbeteende som skickas till omsorgsgivaren som med trygghetskamera och larmtelefon kan genomföra tillsyn digitalt på distans. Schemalagd digital tillsyn kan även ersätta fysiska tillsynsronder.

Läs mer

För särskilt boende och vårdboende

Trygghetslösning för särskilt boende

Heltäckande trygghetslösning för särskilt boende – trygghetslarm med hård- och mjukvara och all infrastruktur för att underlätta omsorgspersonalens arbete. Systemet är anpassningsbart och kan generera varningar vid riskbeteende, fungera som beröringsfri låsöppning och ge realtidspositionering av omsorgstagare.

Läs mer

Prata med experter om våra trygghetslösningar till vård och omsorg!

Daniel Svensson

Verksamhetschef Vision

070-354 51 90

daniel.svensson@greatsecurity.se

Fredrik Skoog

Kundansvarig E-hälsa

070-891 54 51

fredrik.skoog@greatsecurity.se

Vill ni veta mer?