Vård och omsorg

Säkerhet och trygghet för vård och omsorg

Great Security vill skapa trygghet och bekvämlighet för er som kunder och era omsorgstagare. Därför finns all fysisk säkerhet samlad hos oss som enskild leverantör. Vi har även specialiserat oss inom e-hälsa med trygghetslösningar utformade för vård och omsorg.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

En komplett leverantör för all fysisk säkerhet

Great Security erbjuder all fysisk säkerhet som ni behöver – allt från mekaniska låssystem och dörrautomatik till avancerade kameralösningar och systematiskt brandskyddsarbete. Med dokumenterad kunskap i form av bland annat certifieringar för anläggarfirma låssystem, anläggarfirma brandlarm, anläggarfirma inbrottslarm och anläggarfirma CCTV (kameraövervakning) kan ni vara säkra på att vi levererar en säker och korrekt lösning anpassad utifrån era specifika behov.

Trygghetslösningar som skapar en mer bekväm och effektiv omsorg

Utöver traditionella säkerhetslösningar är vi även specialiserade inom trygghetslösningar med syftet att skapa en bekväm och trygg tillvaro för omsorgstagaren, samt ett effektivt och säkert arbetssätt för er som omsorgsgivare. Med våra lösningar Trygg hemma och Oxevision leder vi utvecklingen mot proaktiv vård istället för reaktiv vård.

Vill ni veta mer?