Detaljhandel

Helhetskoncept som skapar trygga butiker

Under de senaste åren har en trist trend med ökade butiksstölder och hot mot butikspersonal visat sig. Det leder till utmaningar att skapa en trygg butiksupplevelse för era kunder och behålla era värdefulla medarbetare. Great Security har sedan 15 år tillbaka arbetat med några av Sveriges största butikskedjor och på så sätt blivit experter på vilka säkerhetsrisker ni som detaljhandlare har.

Kontakta vårt Retail-team

Enkelt med en kontaktväg och standardiserade koncept

Great Security erbjuder kompletta säkerhetslösningar med installation, service och anpassade tjänster utifrån era behov. Alla era säkerhetsfrågor hanteras av oss som leverantör, och ni får en dedikerad kam som utgör er huvudsakliga kontaktväg.

Vårt koncept grundas i standardiserade lösningar för er butikskedja. Lösningarna appliceras med mindre anpassningar för respektive butik och projekteras samt koordineras av er KAM. Detta arbetssätt underlättar koordineringen mellan era butiker, säkerställer korrekt utförande och reducerar kostnader.

Installation, service och anpassade tjänster

Paketlösningen inkluderar säkerhetssystem såsom larm, kamerasystem, lås samt passerkontroll. Vi anpassar lösningen efter era specifika behov. Säkerhetssystemen kompletteras ofta med fjärrsupport, vilket innebär att eventuella problem kan hanteras och avvärjas fort, innan tekniker hunnit besöka platsen. Med fjärrsupport minskas störningar i er verksamhet och servicekostnader hålls nere.

Butiks- och dörrstandarden för just er butikskedja utvecklas av er KAM som innan installation projekterar hur den specifika butiken ska säkras. Installationer och service genomförs av våra egna tekniker eller säkerhetspartners i hela Sverige, och vid behov utanför Sveriges gränser.

För att underlätta för er personal, framförallt i samband med personalomsättning, samlas all service och support till ett enda telefonnummer med möjlighet till joursupport. I butiken finns även en överskådlig butikspärm.

Fler smarta tjänster som underlättar för er

Serviceavtal

Serviceavtal med årliga kontroller säkerställer funktionsduglighet och längre hållbarhet för era system.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är er rådgivande partner i alla frågor kring säkerhet.

Fjärrsupport

Genom fjärrservice kan Great Security på distans fort säkerställa funktion vid eventuella problem.

Uppkoppling till larmcentral

Vid utlöst larm skickas skickas en signal till aktuell larmcentral.

Aktuellt