Logistik

Säkerhet för logistikföretaget och e-handlaren

För logistikfastigheter krävs särskilt välkoordinerade säkerhetslösningar. Med stora lagervärden kan incidenter som brand, svinn och skadegörelse vara förödande för affärsverksamheten. Det omfattande in- och utflödet av varor och medarbetare under dygnets alla timmar ställer även höga krav på effektiv, säker och spårbar passering.

Kontakta vårt Nordic Solution-team!

Helhetslösning för logistikfastighetens säkerhetsbehov

Med Great Security som er säkerhetspartner får ni all fysisk säkerhet från en och samma leverantör. Vi erbjuder smarta säkerhetslösningar för samtliga delar i er leveranskedja, alltifrån övervakning av försändelser och transportfordon till inbrottslarm och passersystem. För att underlätta ytterligare erbjuder vi tjänster såsom serviceavtal och fjärrsupport.

Stora lagervärden kräver effektivt skydd gällande stöld, skadegörelse och brand

expand_more

Med passersystem kan era medarbetare smidigt passera in och ut ur er anläggning samtidigt som obehöriga effektivt stängs ute. Passersystemet möjliggör även tidsstyrning och sektionering av olika zoner inom fastigheten samt spårbarhet på tillträden om en incident skulle inträffa. I systemet kan även porttelefon integreras för att underlätta kommunikation med inkommande transporter.

expand_more

Med certifierade inbrottslarm skyddas er anläggning från inbrott. Dels verkar larmet proaktivt genom att vara avskräckande, dels skyddar larmet reaktivt i samband med ett eventuellt intrång genom förbestämda åtgärder såsom uppkoppling till larmcentral och att dörrar låses. Även kameraövervakning skyddar på motsvarande sätt mot intrång och verifiera eventuella larm.

expand_more

Brand i lagret kan få stora ekonomiska konsekvenser på er affärsverksamhet. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot detta är att arbeta för att en brand aldrig ska uppstå och vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna om en brand ändå skulle uppstå.

Med systematiskt brandskyddsarbete hjälper Great Security er att identifiera brandrisker och sedan implementera brandskyddslösningar för er unika situation. Exempel på lösningar är certifierade brandlarm och släcksystem såsom vårt aerosolsläcksystem vars släckegenskaper är mycket goda samtidigt som det kan användas i kontamineringskänsliga miljöer.

Vi hjälper era medarbetare att känna trygghet

Era medarbetare ska kunna arbeta effektivt och känna sig trygga, oavsett tid på dygnet eller i vilket område er anläggning ligger. Placeringen av anläggningar som främjar ett effektivt logistikflöde är inte alltid samma miljö som inger hög trygghetskänsla för medarbetarna.

Vi höjer personalsäkerheten på flera sätt. Passersystem säkerställer till exempel att endast behöriga personer får tillträde till definierade utrymmen, medan larmuppkoppling säkerställer omedelbara åtgärder vid larm. Kameraövervakning skapar trygghet både i och utanför era anläggningar.

Säkerhetstjänster som underlättar för er verksamhet

Serviceavtal

Med serviceavtal säkerställs långsiktig funktion för era säkerhetssystem, något som förebygger driftsstörningar.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är er rådgivare gällande alla era frågor kring fysisk säkerhet.

Hosting

Great Security erbjuder korrekt och säker datalagring för era säkerhetsystem – ni slipper oroa er för virus, certifikat och back-ups!

Läs mer

Fjärrsupport

Med fjärrservice för larm, passersystem och kameraövervakning kan Great Security på distans säkerställa funktion vid eventuella problem.

Larmuppkoppling

Vid behov kan era larmsystem kopplas upp till lämplig larmcentral för att säkerställa åtgärder vid utlösta larm.

Aktuellt