Medelstora och stora företag

Vi ger er säkerhet i toppklass

Great Security erbjuder långsiktiga säkerhetslösningar. Med stor erfarenhet av att arbeta med kunder som har särskilt kritiska trygghetsbehov, samt djup kunskap inom alla delar av säkerhetsarbetets teknikområden, levererar Great Security fysisk säkerhet i toppklass.

Kontakta vårt Nordic Solution-team!

Enkelt med en leverantör för all fysisk säkerhet

Great Securitys affärsenhet Nordic Solution är specialiserade mot stora företag och företag med rikstäckande verksamhet. I våra partnerskap arbetar vi som en rådgivande säkerhetspartner för att utveckla och installera kompletta säkerhetslösningar utifrån era specifika behov. Våra installationer kombineras givetvis med service och anpassade tjänster för att underlätta för er verksamhet.

Som större företag tilldelas ni en dedikerad KAM som utgör er huvudsakliga kontaktväg och hanterar, tillsammans med våra erfarna team, alla era säkerhetsfrågor.

Vi hanterar era kritiska trygghetsbehov

Great Securitys Nordic Solution-team är specialiserade mot kunder med särskilt kritiska säkerhetsbehov och vars verksamheter kräver särskild prioritering. Er driftsäkerhet och höga säkerhetsnivåer är vår allra högsta prioritet.

Vi är stolta över våra behöriga ingenjörer och att vi är certifierad anläggarfirma för brandlarm, inbrottslarm, lås och CCTV (kameraövervakning). Våra certifieringar är en trygghet för er och innebär att vi arbetar enligt branschens alla regler. Integrerat med detta arbetar vi utifrån ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning).

För att säkerställa hög informationssäkerhet arbetar vi dessutom aktivt utifrån ett ledningssystem för informationssäkerhet som är certifierat enligt ISO 27001. Genom detta arbetssätt kan vi säkerställa att era informationstillgångar hanteras på ett korrekt och säkert sätt genom hela vårt partnerskap.

För rikstäckande företag

Great Security har lång erfarenhet av att arbeta med några av Sveriges största företag med kedjeverksamhet. Great Securitys väletablerade koncept för kunder med många anläggningar över hela Sverige grundas i standardiserade lösningar som appliceras med mindre anpassningar för respektive anläggning. Detta arbetssätt underlättar koordineringen mellan era anläggningar och reducerar era kostnader för fysisk säkerhet.

Genom våra tekniker och med vårt väletablerade partnernätverk täcker vi era säkerhetsbehov över hela Sverige – och vid behov även anläggningar utanför Sveriges gränser.

Aktuellt