Elektroniska lås

Framtidens nycklar öppnar nya möjligheter

Great Security befinner sig i teknikens framkant och erbjuder olika typer av lösningar med elektroniska lås. En stor fördel är smidigheten i att kunna styra och spärra behörigheter, möjliggöra spårbarhet och säkerställa hög säkerhet till en låg kostnad.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Varför bör jag använda elektroniska lås?

Varje kunds behov är unika. Därför genomför Great Security alltid en behovsanalys innan vi utformar en lämplig lösning. För många är just elektroniska lås den bästa lösningen.

 

Hög säkerhet och flexibilitet

Hanteringen av elektroniska lås och nycklar styrs enkelt digitalt. Det innebär att det är möjligt att hantera och spåra behörigheter och tillträden:

  • Nycklar programmeras till att endast ha tillgång till definierade dörrar. Dessa behörigheter kan enkelt omprogrammeras elektroniskt.
  • Förlorade nycklar spärras snabbt och enkelt, vilket ger en hög säkerhet. Det innebär även en kostnadsbesparing eftersom inga lås behöver bytas om en nyckel förlorats.
  • Tillträden och försök till tillträden loggas, vilket möjliggör spårbarhet om tillträden missbrukas eller om det skett en incident.

 

En kostnadseffektiv lösning

Elektroniska låssystem möjliggör kostnadseffektiva lösningar, framförallt för dig som har många användare och hög omsättning på nycklar och tillträden.

Installationskostnaden är låg och möjligheten att elektroniskt spärra förlorade nycklar eliminerar kostsamma låsbyten. Lösningen förenklar även administrationen av nyckelhanteringen, vilket sparar både tid och pengar för dig som kund.

 

Men hur fungerar elektroniska lås?

För moderna elektroniska lås genereras ström när nyckeln förs in i låset. Det är tillräckligt för att systemet ska fungera – låsen kräver därmed varken batterier eller anslutning till elnätet, vilket gör att systemet alltid fungerar, även vid strömavbrott.

Som en heltäckande säkerhetsleverantör ser Great Security givetvis till att ert digitala låssystem integreras på ett bra sätt med era övriga säkerhetssystem.

För att underlätta för dig erbjuder vi:

Programmering av nycklar

Great Securitys låssmeder tillverkar nycklar och cylindrar anpassade till ert system.

Rådgivning

Great Security är din rådgivande partner i alla dina frågor gällande låssystem.

Nyckeladministration

Sköts i din närmaste Great Security-butik, t.ex. utlämning av nycklar och förvaring av fastighetsskötarnycklar.

Läs mer

Serviceavtal

Säkerställer funktion och att anläggningen behåller sin garanti med fackmannamässig årlig service.

Läs mer

Hosting

Great Security säkerställer att datalagringen sköts på ett korrekt och säkert sätt. Ni slipper oroa er för virus, certifikat och back-ups!

Läs mer

Vill du veta mer?