Elentreprenör

En professionell samarbetspartner i elektronikprojekt

Att hantera projektbeställarens frågor gällande fysisk säkerhet är inte alltid en enkel uppgift. Som experter på just fysisk säkerhet samarbetar Great Security tätt ihop med er som elentreprenör för att hantera förfrågningar för säkerhetsinstallationer – från sälj, till projekt och sedan avslut av projekt.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Tillsammans skapar vi ett lyckat projekt och en nöjd slutkund

Great Security arbetar för att skapa ett långsiktigt partnerskap med dig som kund. Våra dedikerade säljare, projektledare och tekniker värnar om relationen med samtliga involverade i projektet – er som elentreprenör, vår gemensamma slutkund och andra intressenter som involveras i och berörs av installationen. Som ett starkt team skapar vi en framgångsrik installation och en nöjd slutkund.

Dokumenterad kunskap med heltäckande certifieringar

Ni som företag kan känna er trygga med att Great Security är en professionell säkerhetsleverantör som levererar kvalitativa och korrekta lösningar. Great Security är certifierad anläggarfirma för brandlarm, inbrottslarm, CCTV och låsanläggningar. Ett viktigt verktyg för att kunna leverera enligt kunders behov och önskemål är vårt kvalitet- och miljöledningssystem. Genom detta säkerställer vi att alla lösningar uppfyller gällande regler och krav. Vi tror på att göra rätt från början för att minska risken för oväntade kostnader och förseningar.

Våra ISO-certifieringar för Kvalitet (ISO 9001) och Miljö (ISO 14001) är ett kvitto på att vi arbetar medvetet, systematiskt och kundorienterat för att utveckla och förbättra vår verksamhet samt för att minska vårt klimatavtryck. Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete!

Våra tjänster som skapar ekonomisk vinning i era projekt

Rådgivning

Som rådgivande säkerhetspartner kan vi med vår expertis finna de ekonomiskt bästa lösningarna utifrån bland annat produktval, lokala förutsättningar och planering av utförande.

Projektering

Great Security har engagerade behöriga ingenjörer som arbetar med projekteringen till ert projekt. Vi arbetar i flertalet verktyg, däribland Bluebeam, AutoCAD och digitala låsscheman.

Dokumentation

Great Security delar givetvis med sig av aktuell dokumentation till er, exempelvis skötsel- och produktanvisningar, drift- och underhållspärmar samt dörrkort.

Service

För att skapa mervärde för vår gemensamma slutkund erbjuder Great Security serviceavtal på all säkerhetsutrustning för att säkerställa långsiktig funktion.

Vill du veta mer?

Aktuellt