Trygghetslösning för särskilt boende

Proaktiv välfärd med framtidens trygghetssystem

Great Security erbjuder en heltäckande trygghetslösning i form av framtidens trygghetssystem – trygghetslarm med hård- och mjukvara och all infrastruktur för att underlätta omsorgspersonalens arbete. Systemet är anpassningsbart och kan generera proaktiva varningar vid riskbeteende hos omsorgstagare, fungera som beröringsfri låsöppning för personalen och ge realtidspositionering av omsorgstagare som larmar för hjälp. Det skapar förutsättningar för proaktiv och effektiv omsorg i en trygg och stressfri miljö.

Kontakta vårt Vision-team!

Proaktiv omsorg och bättre beslutstaganden

Trygghetslarm är en beprövad lösning inom vård och omsorg, omsorgstagaren kan genom en enkel knapptryckning påkalla personalens uppmärksamhet. Men ett trygghetssystem från Great Security kan göra så mycket mer. Vi flyttar fokus från reaktiv till proaktiv omsorg där personalen kan agera innan en olycka skett, ta bättre beslut och mer effektivt styra resursfördelningen.

Lösningen utformas utifrån omsorgstagarens situation och behov, lämpligtvis med smarta sensorer som automatiskt larmar personal om omsorgstagarens rörelsemönster avviker från det normala. Personalen kan få varningar om en omsorgstagare med hög fallrisk är på väg upp ur sängen eller om omsorgstagaren befinner sig onormalt länge i badrummet.

Med Great Securitys trygghetslösning minskas antalet fall och skador. Observation i realtid med hjälp av smarta sensorer och AI hjälper omsorgspersonalen att kunna ta bättre beslut och snabbare genomföra rätt åtgärder. Det minskar även tidsåtgången för fysisk tillsyn och frigör därmed mer tid för relevanta insatser.

Realtidspositionering – Se vart larmet kommer ifrån

Personal ägnar i genomsnitt 72 minuter per skift på att söka efter kollegor, omsorgstagare och enheter (ROI of Locatible RTLS for Healthcare, Frost & Sullivan). Tänk om denna tid skulle kunna besparas för att läggas på värdeskapande aktiviteter? Med Great Securitys trygghetslösning kan omsorgspersonal se platsposition i realtid för omsorgstagare och kollegor. Systemet uppdateras var tionde sekund, vilket ger precis positionering vid larm.

Allt samlat i samma applikation

För att göra det så enkelt som möjligt finns omsorgspersonalen samlas alla trygghetslösningar i en och samma applikation – tillgänglig i mobiltelefon, surfplatta eller på datorn. I applikationen mottas och hanteras olika former av larm såsom trygghetslarm, assistanslarm från kollega och sensorgenererade varningar. Användaren kan även fjärrstyra funktioner och enheter via telefonen, till exempel video- och röstuppkoppling, låskontroll och styrning av trådlösa enheter. Detta möjliggör bland annat personalanrop, styrning av digitala medicinskåp och videoöverföring. Slutligen kan användaren lokalisera larm, personal och enheter i applikationens kartvy.

Några fördelar med Great Securitys lösning

Allt i samma app och knapp

Lösningens samtliga funktioner, såväl hantering av larm och låsöppningar, hanteras enkelt i en och samma applikation eller knapp.

Realtidspositionering

Nodbaserad infrastruktur möjliggör exakt platspositionering i realtid – en unik funktion som sparar mycket tid.

Lätt att installera

Den trådlösa lösningen är enkel att installera på både nya och äldre byggnader utan att störa personal eller omsorgstagare.

Enkelt underhåll

Underhållet av systemet kräver inga resurser eller åtgärder av användaren – Great Security sköter allt underhåll åt er!

Långvarighet

De första enheterna som sattes upp under 2009 används fortfarande idag. Lösningen utgörs av få och hållbara fysiska enheter – uppdateringen sker i mjukvaran.

Flexibelt

Det modulära systemet anpassas utifrån kundens specifika behov och situation. Nya funktioner kan enkelt adderas i efterhand om behoven förändras.

Olika integrationer

Öppet API möjliggör integrering av ny utveckling inom välfärdsteknik.

Pålitlig

Bakgrundssystemet övervakar enheter dygnet runt och notifierar automatiskt om det uppstår fel.

Möjligheterna är oändliga – Prata med våra experter inom trygghetslösningar!

Daniel Svensson

Verksamhetschef Vision

070-354 51 90

daniel.svensson@greatsecurity.se

Fredrik Skoog

Kundansvarig Välfärdsteknik

070-891 54 51

fredrik.skoog@greatsecurity.se

Aktuellt