Offentlig sektor

Komplett säkerhetserbjudande från stabil rådgivare

Med ökande våldsbrott och skadegörelse upplevs samhället som allt mindre tryggt. Great Security är med och skapar trygghet genom att vara en stabil samarbetspartner med kommuner, regioner och statliga verksamheter. Med ett heltäckande säkerhetserbjudande, lång erfarenhet och hög kompetensnivå anpassar vi lösningar utifrån era specifika behov.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

En komplett leverantör för all fysisk säkerhet

För att kunna skydda era invånare och medarbetare krävs robusta säkerhetslösningar för att låsa, passera, larma, övervaka, skydda och trygga på ett kostnadseffektivt sätt.

Great Security har lång erfarenhet av att leverera flexibla säkerhetslösningar till aktörer inom offentlig sektor. Idag har vi ramavtal med ett tjugotal kommuner ute i landet. En av orsakerna till att kommuner och regioner väljer just Great Security som sin säkerhetsleverantör är att vi erbjuder ett komplett säkerhetserbjudande inom teknisk säkerhet, vilket inkluderar såväl installation som tjänster och service.

Kritisk infrastruktur

Säkerhet för energi- och VA-bolag

Driftstörningar eller intrång i anläggningar med samhällskritisk verksamhet kan få förödande konsekvenser. För att minska risken att denna typ av incidenter inträffar i era energi- eller vattenförsörjningsanläggningar krävs en pålitlig och erfaren säkerhetsleverantör. Läs mer om hur Great Security kan hjälpa just era verksamheter inom kritisk infrastruktur!

Kritisk infrastruktur

Vård och omsorg

Trygghet för vård och omsorg

Great Security är specialiserade inom trygghetslösningar med syftet att skapa en bekväm och trygg tillvaro för omsorgstagaren, och ett effektivt och säkert arbetssätt för er som omsorgsgivare. Dessa kompletteras med fördel med olika typer av säkerhetslösningar. Läs mer om hur vi kan skapa säkerhet och trygghet för era verksamheter!

Vård och omsorg

Dokumenterad kunskap med heltäckande certifieringar

Ni som kunder ska vara trygga med att Great Security arbetar på ett korrekt sätt. För att säkerställa hög kvalitet i våra arbetsprocesser och att miljömässiga aspekter tas hänsyn till i hela vår affärsverksamhet utgår vårt arbete från ett kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Utöver dessa certifieringar är Great Security även certifierade som anläggarfirma brandlarm, anläggarfirma inbrottslarm, anläggarfirma CCTV (kameraövervakning) och anläggarfirma låssystem.

Du vet väl att vi har ramavtal med Adda Inköpcentral AB?

Great Security Solution har ramavtalsleverantör till Adda Inköpscentral AB. Genom ramavtalet kan över 1100 kommuner, landsting, regioner och deras bolag avropa teknisk säkerhet och service med förnyad konkurrensutsättning. Great Security Solution är berättigade att svara på avrop inom tio olika teknikområden:

  • Mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar inklusive support och service
  • Support och service av befintligt inbrottslarm
  • Överfallslarm (personlarm) inklusive support och service
  • Support och service av befintlig kameraövervakning
  • Brandskyddssystem installation inklusive support och service
  • Support och service av befintligt brandskyddssystem
  • Passagesystem installation inklusive support och service
  • Support och service av befintligt passagesystem
  • Digitala nycklar installation inklusive support och service
  • Support och service av befintliga digitala nycklar

Vill ni veta mer?

Aktuellt