Fastighetsbolag

Säkerhet för drift och underhåll

Som fastighetsägare kan ni mötas av många frågor gällande fysisk säkerhet från era hyresgäster, liksom lagkrav på tillgänglighet, utrymning och brandskydd. Great Security är experter på fysisk säkerhet och är er rådgivande säkerhetspartner – oavsett om ni bedriver verksamhet inom kommersiella fastigheter eller bostadsfastigheter.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Kundanpassade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar

När ni inleder ett samarbete med oss på Great Security gör vi alltid en behovsanalys för att ta fram en lösning efter era specifika behov. Om ni har ett välfungerande befintligt säkerhetssystem utför vi service och genomför nödvändiga uppdateringar och hyresgästanpassningar. Om ni är i behov av nya säkerhetssystem har vi ett heltäckande erbjudande inom all typ av fysisk säkerhet med lösningar såsom lås- och passersystem, larm, brandskyddsarbete och kameraövervakning.

Reducerade drifts- och underhållskostnader är viktigt för de flesta fastighetsbolag. Great Security utvecklar därför flexibla lösningar som kan utvecklas och anpassas över tid. Vi erbjuder dessutom ett flertal tjänster som underlättar er vardag och minskar administrationen, som till exempel serviceavtal, nyckelhantering och hostingavtal.

Great Security hjälper er att uppfylla externa krav

Som fastighetsägare är ni ansvariga för att säkerställa tillgänglighet och frångänglighet för samtliga behöriga besökare och boende. Alla behöriga, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, ska enkelt kunna ta sig in och ut ur era fastigheter. Det blir särskilt kritiskt i samband med utrymning vid en eventuell brand. Great Security hjälper er med detta, exempelvis genom installation av dörrautomatiker och lämpliga anpassningar.

Fastighetsägare är även skyldiga att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete. Great Security hjälper er att granska era brandskyddsbehov på ett systematiskt sätt för att sedan se till att det fungerar i praktiken. På detta sätt uppfyller ni lagkrav som ställs enligt LSO 2003:778.

Fler smarta tjänster som underlättar för er

Serviceavtal

Serviceavtal säkerställer långsiktig funktion och minskar eventuella akuta problem som kan innebära kostnader.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är er rådgivande partner i alla frågor kring säkerhet.

Nyckel- och tagghantering

Great Security sköter all er nyckel- och taggadministration i samband med bobyte eller nya fastighetsgäster.

Läs mer

Fjärrsupport

Genom fjärrservice kan Great Security på distans säkerställa funktion vid eventuella problem, vilket sparar både tid och pengar.

Hosting

Great Security säkerställer att datalagringen av exempelvis passersystemet sköts på ett korrekt och säkert sätt. Ni slipper oroa er för virus, certifikat och back-ups!

Läs mer

Vill du veta mer?

Aktuellt