Inbrottslarm

Skydd mot inbrott, skadegörelse och intrång

Inbrottslarm skyddar människor, egendom och lokaler från inbrott, skadegörelse och brott. Dels proaktivt genom att verka avskräckande för obehöriga, dels reaktivt i samband med inbrott genom förbestämda åtgärder som uppkoppling till larmcentral. Med en larmlösning från Great Security skapar vi trygghet för era medarbetare och boende.

Hitta din lokala butik eller kontor arrow_downward

Heltäckande lösningar för alla behov

Great Security erbjuder alla typer av larm, från de grundläggande till de mest avancerade systemen. Det betyder att vi kan hjälpa dig med just de lösningar som du behöver, även om din verksamhet har särskilt kritiska säkerhetsbehov.

För att kunna möta behov från dig som kund med särskilt avancerade behov och höga skyddsnivåer är vi certifierad anläggarforma för Inbrottslarm klass 3. Detta är ett kvitto på vår omfattande kunskap och innebär att vi, med egna behöriga ingenjörer, kan projektera och installera klassade säkerhetsanläggningar.

Integrerade system – en kombination av flera säkerhetslösningar

Vi är vana vid stora projekt, vilka ofta inkluderar systemintegrationer mellan olika säkerhetssystem. Utifrån era specifika behov kan ert inbrottslarm kombineras med exempelvis passersystem, kamerateknik eller andra typer av larmlösningar. Som heltäckande säkerhetsleverantör hanterar Great Security samtliga delar av erbjudandet och kan kombinera dem på ett fördelaktigt sätt. Med ett integrerat system kan installationskostnader hållas nere, kontrollen ökas och administration förenklas.

Våra tjänster relaterade till inbrottslarm

Serviceavtal

Med årliga servicekontroller säkerställs funktionsduglighet och bibehållen larmklass för anläggningen.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är din rådgivande partner för alla frågor gällande inbrottslarm och fysisk säkerhet.

Fjärrsupport

Genom fjärrservice kan Great Security på distans fort säkerställa funktion vid eventuella problem.

Larmförmedling

Vid utlöst larm skickas en signal till aktuell larmcentral.

Vill du veta mer?