Kritisk infrastruktur

Allra högsta säkerhet från en komplett leverantör

Vissa verksamheter, såsom företag inom energi-, vattenförsörjning- och telekommunikationsbranschen, har en särskilt kritisk samhällsfunktion. Driftstörningar eller intrång i dessa anläggningar kan få förödande konsekvenser för samhället. För att minska risken för denna typ av incidenter krävs en pålitlig och erfaren säkerhetsleverantör. Great Security har många års erfarenhet av att arbeta med kunder inom kritisk infrastruktur och är redo att axla ytterligare uppdrag.

Kontakta vårt Nordic Solution-team!

Partnerskap med heltäckande säkerhetslösningar

Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar designade utifrån era specifika behov, där vi tar hänsyn till säkerhetskrav, ekonomiska aspekter och användarvänlighet. I lösningen samverkar era olika säkerhetssystem för att få en funktionslösning istället för en produktlösning. Våra installationer kombineras givetvis med service och anpassade tjänster för att underlätta smidig drift i er verksamhet.

Till er som kund utses en dedikerad KAM som utgör er huvudsakliga kontaktväg och hanterar, tillsammans med våra erfarna team, alla era säkerhetsfrågor. Great Security erbjuder all form av teknisk säkerhet och ser till att de olika systemen integreras på ett säkert sätt.

Great Security hjälper er att möta säkerhetskraven

Under 2021 skärptes den nya säkerhetsskyddslagen, vilken omfattar företag och myndigheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Verksamhetsutövaren är bland annat ansvarig för att genomföra en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den planera och vidta fysiska säkerhetsåtgärder. Utöver säkerhetsåtgärder för att upptäcka, försvåra och hantera säkerhetshot bör en plan för serviceunderhåll och revision av den fysiska säkerheten finnas dokumenterad.

För att navigera i dessa regelverk krävs en kompetent och erfaren specialist inom fysisk säkerhet. Great Security har stor erfarenhet av att samarbeta med VA-bolag, energiföretag och företag inom telekommunikation. Genom rådgivning skräddarsyr vi smarta säkerhetslösningar utifrån era specifika förutsättningar. Detta inkluderar bland annat upptäckande säkerhetsskyddsåtgärder, försvårande säkerhetsskyddsåtgärder och hanterande säkerhetsskyddsåtgärder.

Dokumenterad kunskap med heltäckande certifieringar

Som komplett säkerhetsleverantör är vi certifierad anläggarfirma brandlarm, inbrottslarm, låssystem och CCTV (kameraövervakning). Kraven för dessa certifieringar är höga och är ett kvitto på att arbeten som vi utför genomförs på ett korrekt och säkert sätt.

Vi förstår även att er verksamhet har omfattande krav utöver de rent fysiska säkerhetskraven. Vi tar hänsyn till hållbarhets- och miljörelaterade aspekter och har ett ISO 9001- och ISO 14001-certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. För att ni som kund ska känna er trygga med att era informationstillgångar hanteras på ett säkert sätt arbetar även Great Security Solution aktivt med informationssäkerhet och har ett ledningssystem för informationssäkerhet som är certifierat enligt ISO 27001.

Aktuellt