Trygg hemma

Tryggare omsorg i hemmet med digital tillsyn

Med en åldrande befolkning är fler människor än någonsin tidigare i behov av omsorg och tillsyn i hemmets trygga vrå. Great Securitys lösning, Trygg hemma, möjliggör händelsestyrd digital tillsyn för ordinära boenden. Sensorer registrerar avvikande beteende och riskbeteende som skickas till omsorgsgivaren som med trygghetskamera och larmtelefon kan genomföra tillsyn digitalt på distans. Det skapar en effektiv resursfördelning och möjliggör god nattsömn i hemmet utan avbrott för omsorgstagaren.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Alla ska ha rätt till en trygg och bekväm omsorg

Vi vill att alla omsorgstagare ska ha en trygg och bekväm tillvaro i sitt hem. Att fritt kunna röra sig i sitt hem och samtidigt veta att hjälpen finns nära om en olycka skulle inträffa skapar frihet. Digital tillsyn med sensorer och trygghetskameror kan inte bara ersätta traditionell rutintillsyn genom schemalagd, digital tillsyn utan även öka tryggheten för omsorgstagaren.

Trygg hemma anpassas utifrån omsorgstagarens behov för att till exempel generera varningar till tillsynsteamet om omsorgstagarens beteende avviker från det normala. Tillsynsteamet kan då enkelt och snabbt genomföra tillsyn digitalt för att kontrollera omsorgstagaren hälsotillstånd. Det gör att omsorgsgivare kan finnas där de behövs, när de behövs och minskar behovet av onödiga nattbesök som stör omsorgstagarens sömn.

Heltäckande trygghetslösning – få sensorer, många möjligheter

Med diskret och prisvärd teknik anpassas utformningen av Trygg hemma för varje kund och omsorgstagare – i ett rum eller hela hemmet. Trygghetskameror placeras vid tillsynsplatser såsom sängen och kompletteras med multisensorer som genererar funktioner såsom falldetektion, sänglarm och närvarodetektion. Kommunikationen sköts av en basenhet med automatisk uppkoppling och krypterad kommunikation.

Proaktiv digital tillsyn – Exempel på anpassningar

Sänglarm

Generera varningar till tillsynsteamet om omsorgstagaren lämnat sängen utanför normal tid och inte återvänt, inte gått upp på morgonen eller inte gått och lagt sig på kvällen.

Beröringsfri falldetektion

Helt beröringsfri detektion som generar varningar till tillsynsteamet om omsorgstagaren befinner sig på golvnivå under en period. Kan utökas till flera rum och områden.

Närvaro/Frånvaro-detektion

Varningar genereras till tillsynsteamet om omsorgstagaren befinner sig i en utsedd zon inom angiven tid eller lämnat rummet eller bostaden inom angiven tid.

Avvikande badrumsrutiner

Genererar varningar om omsorgstagaren uppehåller sig onormalt länge på toaletten, inte besökt badrummet inom uppskattad tid eller befinner sig på golvet i badrummet.

Trygghetslarm

Med trygghetslarm, i form av exempelvis armband, kan omsorgstagaren påkalla tillsynsteamets uppmärksamhet för att aktivera videotillsyn.

Larmtelefon

Larmtelefon är utformad med 2-vägsljud för att underlätta kommunikation mellan omsorgstagare och tillsynsteamet.

Prata med våra experter inom e-hälsa!

Daniel Svensson

Verksamhetschef Vision

070-354 51 90

daniel.svensson@greatsecurity.se

Fredrik Skoog

Kundansvarig E-hälsa

070-891 54 51

fredrik.skoog@greatsecurity.se

Aktuellt