Trygg hemma

Tryggare och bekvämare omsorg

Med en åldrande befolkning är fler människor än någonsin tidigare i behov av en trygg och bekväm omsorg. Great Securitys tjänst Trygg hemma möter just dessa behov för omsorgstagare inom hemtjänst och ordinära boenden. Med sensorer mäts aktivitet och larm utlöses endast vid behov. Lösningen innebär en effektiv resursfördelning där vårdgivarna kan finnas där de behövs när de behövs.

Kontakta vårt Vision-team!

Alla ska ha rätt till en trygg och bekväm omsorg

Vi vill att omsorgstagare ska ha en bekväm tillvaro och inte bli störda i onödan, framförallt under nattetid. Trygg hemma kan användas som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn. Det minskar antalet nattbesök och ger en ostörd sömn. Ett utbildat tillsynsteam har åtkomst på förutbestämda tider och kan på så sätt utföra tillsyn på distans. Om något skulle hända omsorgstagaren kan tillsynsteamet agera direkt. Arbetssättet är därmed resurseffektivt och sparar in på antalet resor inom hemtjänsten.

Trygg hemma är ett skalbart system som kan byggas efter brukarens behov. I lösningen inkluderas funktionaliteter för falldetektion och fallprevention. Integrerats finns trygghetslarm med eller utan positionering.