Dörrautomatik

Hög tillgänglighet och bekväm passering

Med dörrautomatik underlättas passering till och från er fastighet. Dörren öppnas i besvärliga situationer när du bär tungt men framförallt möjliggör dörrautomatik smidig in- och utpassering för alla behöriga personer, oavsett förutsättningar eller funktionsnedsättning.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Varför behövs dörrautomatik i vår anläggning?

Det finns många skäl till att installera automatiska dörröppnare till sina fastigheter. Med dörrautomatik underlättas in- och utleveranser, dörren öppnas smidigt när du ska passera med till exempel en barnvagn, och du slipper röra vid dörrhandtaget.

Dörrautomatikens huvudsakliga funktion är dock att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet, frånkomlighet och utrymning för alla

Alla behöriga personer har rätt att smidigt kunna passera in och ut ur sina arbetsplatser, hem och allmänna platser. Funktionsnedsättningar syns inte alltid och behovet av tillgänglighetsåtgärder är ofta större än vad gemene man tror. Tillgänglighet och frånkomlighet underlättas med hjälp av dörrautomatik som öppnar dörren när personer som inte har tillräcklig funktion att öppna dörren själv ska passera.

”Alla arbetstagare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utrymma arbetsplatsen, på ett snabbt och säkert sätt i händelse av fara. Om egenutrymning inte är möjlig för alla, ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare ändå kan ta sig till en säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.” – Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), Arbetsmiljöverket

Ett perfekt sätt att säkerställa denna trygghet för alla är genom installation av dörrautomatik. Great Security arbetar med samtliga kända fabrikat och har lång erfarenhet av installation och service av dörrautomatik. Vi anpassar självklart lösningen utifrån era specifika behov.

Hur fungerar en dörrautomatik?

Den automatiska dörröppnaren kan aktiveras på olika sätt beroende på vad som passar era behov, till exempel genom armbågskontakt, rörelsesensorer eller integrerat i ett befintligt passersystem. En dörrautomatik kan monteras till nästan alla dörrar men installeras vanligen i dörrar där många personer rör sig, till exempel entrédörrar.

Våra tjänster kopplade till dörrautomatik

Serviceavtal

Med serviceavtal från Great Security säkerställs långsiktig funktionsduglighet samtidigt som kraven enligt Maskindirektivet och för garanti uppfylls.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är din rådgivande partner i alla dina frågor gällande dörrautomatik och fysisk säkerhet.

Vill du veta mer?