Produktion

Säkerhet som samverkar med er produktion

För producerande verksamheter krävs särskilt välkoordinerade säkerhetslösningar för att samverka med produktionen. Med våra smarta lösningar värnar Great Security om er säkerhet och er effektivitet.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Helhetslösning för alla era säkerhetsbehov

Med Great Security som er säkerhetspartner får ni all fysisk säkerhet från en och samma leverantör. Vi erbjuder smarta säkerhetslösningar för samtliga delar i er leveranskedja, alltifrån övervakning av produktionen till inbrottslarm och passersystem. För att underlätta ytterligare erbjuder vi tjänster såsom serviceavtal och fjärrsupport.

Säkerhetstjänster som underlättar för er verksamhet

Serviceavtal

Med serviceavtal säkerställs långsiktig funktion för era säkerhetssystem, något som förebygger driftstörningar.

Läs mer

Rådgivning

Great Security är er rådgivare gällande alla era frågor kring fysisk säkerhet och utvecklar lösningarna utifrån era specifika behov.

Hosting

Great Security erbjuder korrekt och säker datalagring för era säkerhetssystem – ni slipper oroa er för virus, certifikat och back-ups!

Läs mer

Fjärrsupport

Med fjärrservice för larm, passersystem och kameraövervakning kan Great Security på distans säkerställa funktion vid eventuella problem.

Larmuppkoppling

Vid behov kan era larmsystem kopplas upp till lämplig larmcentral för att säkerställa åtgärder vid utlösta larm.

Vill du veta mer?

Aktuellt