8 juni, 2021

Service och serviceavtal – Great Security säkerställer en hållbar och bekväm säkerhetslösning

Service från en erfaren och kompetent säkerhetsleverantör

Säkerhetsinstallationer är långsiktiga investeringar för att skapa en trygg och bekväm tillvaro. För att få ut maximalt värde av investeringarna är det viktigt att samarbeta med en erfaren och kompetent säkerhetsleverantör. Great Security erbjuder kunderna felavhjälpande service, regelbundna kontroller och jourberedskap. Med snabba leveranstider och duktiga tekniker kan du som kund känna dig trygg.

Med serviceavtal hos Great Security kan du luta dig tillbaka

Serviceavtal bör vara en självklar del av varje säkerhetsinstallation, oavsett om det rör sig om mekaniska lösningar såsom låssystem och dörrautomatik eller elektroniska lösningar såsom brandlarm, inbrottslarm, passersystem eller kameraövervakning. Great Security erbjuder serviceavtal för samtliga säkerhetsinstallationer för att du som kund ska kunna luta dig tillbaka och fokusera på annat medan en erfaren leverantör tar ansvar för att servicen genomförs.

Med ett serviceavtal från Great Security säkerställs långsiktig funktionsduglighet i er säkerhetslösning. Med regelbunden service och underhåll förlängs livslängden på era säkerhetsprodukter och eventuella fel kan upptäckas innan konsekvenserna blir alltför stora. Dessa förebyggande åtgärder i samband med en inplanerad service är dessutom billigare än akuta åtgärder, till exempel om jourpersonal behöver ringas in för att åtgärda fel, och minskar risken för onödiga driftsstörningar i er verksamhet.

För de flesta säkerhetslösningar krävs dessutom fackmannamässig och regelbunden service för att erhålla garanti. En larmklassad anläggning kräver serviceavtal för att bibehålla sin larmklass liksom anläggningar med brandlarm kräver serviceavtal för att följa rådande regelverk.

Aktuellt