17 december, 2019

Great Security och Realgymnasiet i Linköping vill locka fler tjejer att bli Säkerhetstekniker

Under hösten 2020 startar Realgymnasiet tillsammans med Great Security en ny unik gymnasieutbildning, Great Security Säkerhetstekniker, som vid slutförd utbildning ger elever jobbgaranti. Det finns ett stort intresse för utbildningen och branschen växer, men fortfarande är det övervägande killar som söker sig till yrket. Great Security uppmanar därför fler tjejer att söka sig till branschen.

– Rådande normer gör fortfarande gällande att teknik och IT inte är för tjejer. Inget kan vara mer fel. Vi vill verkligen uppmuntra fler tjejer att satsa på en karriär inom branschen. Här på skolan arrangerar vi tjejkvällar och uppmuntrar även till att gå på event på universitetet, så att de fortsätter på inslagen teknikbana, säger Mats Jarl, lärare på Realgymnasiet.

Great Security Säkerhetstekniker är en lärlingsutbildning. Eleverna går El- och energiprogrammet där de under första året läser ett skolförlagt basår. I årkurs 2 och 3 går sedan eleverna ut i bransch där de fortsätter som lärlingar. Utbildningen är en bred utbildning där eleverna läser fyra specialinriktade kurser; brandlarm, inbrottslarm, inpasseringssystem och kamerasystem. Efter avslutad utbildning kan man exempelvis arbeta som säkerhetstekniker, larmtekniker och låstekniker.

Fredric Öjebrandt som är en av grundarna till Great Security håller med Mats om att det är en framtidsbransch i förändring och vill gärna se fler tjejer som söker sig till yrket.

– Ja, tyvärr så överensstämmer vår bild av hur situationen ser ut idag med en Novus-undersökning som vi gjort tillsammans med Lärande i Sverige som driver Realgymnasiet. Den visar till exempel att fler killar än tjejer ser säkerhetstekniker som ett framtidsyrke, 33 procent för killar jämfört med 13 procent för tjejer som tillfrågades. Branschen och yrket är historiskt sett mansdominerat men fler tjejer söker sig till vårt företag och det tycker vi är kul, men takten är för långsam och vi behöver kraftsamla för öka upp förändringen. Vi tror på att en mångfald bidrar till att vi blir bättre som leverantör.

– Den sociala förmågan ute hos kund, att vara lyhörd och ha förmåga att röra sig i olika miljöer på ett professionellt sätt spelar större och större roll inom yrket, vilket självklart är förmågor som båda kön besitter, men det är en förändring i branschen som kanske inte alla känner till. Dessutom spänner arbetsuppgifterna idag över ett brett spektrum, fortsätter Fredric.

– Det verkar som det kommer att krävas flera insatser både långsiktigt som kortsiktigt. Jag tror även att det är bra med kvinnliga förebilder som kan stötta och visa vägen in till ett betydligt mer spännande yrke än vad många unga tjejer tror att det är. Här är det extra kul med de tjejer som kliver fram i vår organisation och som bland annat medverkat på gymnasiemässor i samarbete med Realgymnasiet, avslutar Fredric.

Aktuellt