Verksamhetspolicy

Kvalitet- och miljöpolicy

Great Securitys verksamhetspolicy lyder enligt följande:

Vår policy är att vara en ansvarsfull säkerhetsleverantör som levererar intelligenta lösningar. Vi skall skapa lösningar som gör att kundens situation blir tryggare, lättare och enklare.

Detta uppnår vi genom:

  • Att ha tillgång till högkvalitativ teknologi
  • Att ha förståelse och insikt i våra kunders behov
  • Att ha nöjda kunder genom en hög servicegrad
  • Att ha passionerade, kunniga, lojala medarbetare
  • Att vara ett ekonomiskt stabilt företag
  • Att uppfylla lagar, förordningar och andra krav på verksamheten samt löpande arbeta med ständiga förbättringar
  • Att kontinuerligt arbeta med förbättra våra miljöavtryck genom att sträva mot en minskad användning av fossila drivmedel
  • Att allt arbete skall bedrivas med högsta säkerhet så att risk för arbetsskador eller ohälsa inte föreligger samt minsta möjliga miljöpåverkan .

Vill du veta mer?