Serviceavtal

Trygghet levererad med serviceavtal

Med ett serviceavtal kan ni vara trygga med att ert säkerhetssystem fungerar som det ska om olyckan skulle vara framme. Great Security erbjuder serviceavtal för samtliga säkerhetssystem som vi installerar och vi hjälper er även gärna med eventuella befintliga säkerhetssystem i er anläggning.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Vad innebär serviceavtal?

Med ett serviceavtal från Great Security får ni en komplett och bekväm säkerhetslösning. Utformningen av serviceavtalet skiljer sig beroende på era trygghetsbehov, regelverksmässiga krav och systemets komplexitet. De flesta serviceavtal utgår från periodiska servicekontroller av ert säkerhetssystem där Great Securitys professionella tekniker besöker er anläggning och kontrollerar era system.

Ett antal fördelar med serviceavtal från Great Security

Enkelhet för er som kund

Ni behöver inte lägga energi på att säkerställa att era system fungerar som de ska. Great Security bokar in servicekontrollen enligt överenskommen periodicitet medan ni kan luta er tillbaka

Säkerställd funktionsduglighet

Med regelbundna kontroller och underhåll av ert säkerhetssystem säkerställer Great Securitys tekniker att er fysiska säkerhet fungerar som den ska

Uppfyllnad av regelverk

För brandlarm, inbrottslarm och dörrautomatik krävs regelbunden fackmannamässig service för att uppfylla rådande regelverk

Erhållen garanti

För de flesta säkerhetssystem krävs regelbunden service för att erhålla produktgaranti

Ekonomiska fördelar

Förebyggande åtgärder i samband med inplanerad service innebär lägre kostnader än akuta åtgärder

Högsta prioritering

Som kund med serviceavtal tilldelas ni högsta prioritering om olyckan skulle vara framme

Förlängd produktlivslängd

Vid service underhålls utrustningen och eventuella fel kan upptäckas innan konsekvenserna blir alltför stora

Förhindrar akuta problem

Regelbunden service leder till att eventuella brister i ert säkerhetssystem kan avvärjas

Vill du veta mer?