29 juni, 2021

Vision – Förstklassiga och avancerande kameralösningar

Great Securitys affärsenhet Vision är experter inom kameralösningar och har inom sitt arbetsområde utvecklat kameralösningar i applikationer även utanför säkerhetsområdet. Lösningarna innefattar nytänkande kamerateknik och kameraövervakning som bland annat används för att underlätta tillsynen på vårdboenden och i hemmet samt för att övervaka produktionen inom industrin.

Vision har stor kompetens inom både IT-säkerhet och avancerad bildanalys – och har alltid den senaste tekniken i fokus. Great Security har egna behöriga ingenjörer och är certifierad anläggarfirma CCTV.

Nedan presenteras tre av Visions kameralösningar.

Trygghetssensorer för vårdboende – Den digitala vårdassistenten

Med Great Securitys trygghetssensorer hjälper vi personalen på vårdboenden att förbättra tillsynen. De smarta algoritmerna i systemet kan bearbeta och tolka information från optiska sensorer för att registrera aktiviteter och hälsotillstånd gällande vårdtagarna. Tjänsten levererar anonymiserad status för vårdtagaren, vilket tar hänsyn till vårdtagarens integritet och låter vårdtagaren sova gott om natten utan onödiga störningar.

Sensorerna varnar på verifierade larm och skarpa händelser och kan utläsa vilket rum vårdtagaren befinner sig i, hur länge, om vårdtagaren begett sig in i ”farliga” zoner och förbygga potentiella fall. Via aktivitetsrapporter får vårdpersonalen även en bra bild av hur vårdtagaren mår och hur hen rört sig under natten. Med tillägget aktivitetsdetektor kan även vårdtagarens andning och puls mätas och övervakas i realtid.

Den digitala vårdassistenten har dokumenterad framgång:

  • Fallolyckor på natten minskade med 33%
  • Antalet besök på akuten minskade med 56%
  • Tid ägnad åt kontinuerliga observationer minskade med 71%

Trygg hemma – Trygghetskameror för hemtjänst

Inom konceptet Trygg hemma levererar Great Security trygghetskameror till hemtjänsten i Sveriges kommuner. Kameratekniken används för att undvika att störa omsorgstagaren i onödan och kan användas som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn. Denna lösning är lämplig i hemtjänsten för exempelvis dementa omsorgstagare, som har svårt att känna igen ansikten och blir oroliga när okända människor befinner sig i hemmet.

Omsorgstagarens integritet är viktig och därför spelar trygghetskameran aldrig in videomaterial och tillsyn sker endast på tidigare bestämda tider. Varje tillsyn tar cirka 20–30 sekunder, precis som ett ordinarie tillsynsbesök. Vår trygghetskamera är hårt krypterad, vilket medför att kameran är säker gentemot otillåten användning. Trygghetskameran finns även som värmekamera, vilket ger en helt anonymiserad användning.

Industrial Vision System – Kameralösning för att övervaka produktion i industrin

För att hjälpa företag inom tillverkningsindustrin att uppnå hög driftsäkerhet har Great Security utvecklat Industrial Vision System, en avancerad kameralösning som tillgodoser övervakningsbehovet inom all process- och tillverkningsindustri. Kamerorna levererar upp till 250 bilder per sekund, vilket möjliggör en precis översikt av processen och gör det lätt att genomföra felsökning. För att få bästa möjliga kvalitet på bilderna använder Great Security effektiva och smidiga LED-belysningar där så behövs. Systemet har hög skalbarhet för att lösningen ska kunna anpassas utifrån kundens behov.

Lösningen är utformad för att vara så lätthanterlig som möjligt för kunden. Detta innebär bland annat att produkter sätts samman till en lättanvänd ”plug-and-play”-lösning och att produkten byggts runt ett PoE-nätverk (Power of Ethernet) för att göra installationen enkel och sömlös samt för att undvika onödiga kablar på känsliga punkter i applikationen. Med smarta treledade monteringsarmar för både kameror och belysning kan position och vinkel smidigt korrigeras.

Mjukvaran gör det även möjligt att på ett säkert sätt få åtkomst till systemet oavsett geografisk plats (förutsatt att detta tillåts), där inspelat material från obegränsat antal användare och datorer samlas.

Aktuellt