17 december, 2020

Vi har en ny kund – AB Väsbyhem!

Vi har tecknat ett ramavtal med AB Väsbyhem för mekaniska samt elektroniska låssystem, där vi står för leverans, installationen och service. AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 4 700 hyreslägenheter samt cirka 38 117 kvm lokaler i Upplands Väsby. Väsbyhem ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun.

Vi ser fram emot ett gott samarbetet med AB Väsbyhem!

Aktuellt