15 april, 2021

Våra kunder tycker att vi är Great i våra kundrelationer

Positiva resultat från Great Securitys senaste kundundersökning

Kundundersökningar är ett värdefullt verktyg för att kunna ta hand om våra kunder på ett ännu bättre sätt. Inför årsskiftet genomförde Great Security en omfattande kundundersökning, vars resultat vi är stolta över.

Med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 8,2 på en skala 1–10 visar undersökningen hög kundnöjdhet hos Great Securitys kunder. Vårt Net-Promoter-Score (NPS) värderades till 46, vilket innebär att vi har många kunder som gärna rekommenderar oss till andra.

Great Security är särskilt bra i kundrelationen

Great Securitys kunder var nöjda inom samtliga områden som undersöktes i kundundersökningen men något som uppmärksammades som särskilt positivt var vårt arbete i kundrelationen. Kunderna värderade bland annat vårt bemötande till 4,8 på en 5-gradig skala. Utöver det uttryckte kunderna stort förtroende för Great Security som säkerhetsleverantör och ansåg att vi hade stort engagemang i kundrelationen.

Vi arbetar för att bli ännu bättre

Trots det fina resultatet vill vi givetvis bli en ännu bättre säkerhetsleverantör. Utifrån kundundersökningen uppmärksammade vi att vår kommunikativa förmåga i kundrelationen kan bli ännu bättre (kommunikation värderades till 4,3 på en 5-gradig skala). Därför kommer vi arbeta med att förbättra vår kundkommunikation, bland annat genom att utveckla kommunikationsplaner i våra projekt.

Aktuellt