6 november, 2018

Stort intresse när Varberg testar ny vårdteknik

Hälsoteknikcentrum Halland och Varbergs kommun har gått samman i ett pilotprojekt, där man testat trygghetskameror i kombination med smarta algoritmer i vården. Den 26 september träffades vårdpersonal, verksamhetschefer och teknikleverantörer i Varberg för att dela erfarenheter, diskutera och sammanställa resultaten från de skarpa testerna i verksamheten.

Syftet med projektet är att utveckla en teknisk lösning som kan frigöra resurser i vården, samtidigt som den ökar tryggheten för brukarna och vårdtagarna. Det är Elektronix och säkerhetsföretaget Great Security som har utvecklat och anpassat systemet för den svenska marknaden, men mjukvaran kommer från Oxehealth i Storbritannien.

Det är fantastiskt att få samverka med företag och kommun i ett projekt som lyckats engagera och inkludera så många, från chefer till brukare. Genom att testa och utveckla systemet ute i verksamhet har vi fått värdefull feedback direkt från personalen. De har på så sätt kunnat vara med och påverka så att systemet innehåller de funktioner som skapar störst värde för dem i sitt dagliga arbete, säger Elin Jonsson på Hälsoteknikcentrum Halland.

I början var flera av de anställda skeptiska mot att installera kameror i verksamheten. De uttryckte oro kring brukarnas integritet, om kamerorna skulle dokumentera kvaliteten i vården eller om de på sikt rent utav skulle kunna ersätta vårdpersonalen. Men farhågorna visade sig vara helt grundlösa.

Det gick upp ett ljus för dem när de insåg att det snarare är en sensor som läser av situationen än en kamera som filmar något. Det var som att de direkt fattade att det här är framtiden och ett jättebra hjälpmedel. En enhetschef sade till och med att ”det här är precis det verktyg vi behöver. Jag vill ha det här i alla rum – nu!” säger Daniel Svensson på Great Security.

Ungefär ett tretiotal personer närvarande under träffen, bland annat representanter för utvecklarna (Oxehealth, Elektronix och Great Security) och vårdpersonal och enhetschefer från de avdelningar som testat systemet. Det var även med företrädare från kommuner som testat helt andra lösningar, för att kunna jämföra olika system och få in fler perspektiv i diskussionen. Syftet var att diskutera styrkor, svagheter, funktionalitet och förbättringspotentialen i systemet.

Reaktionerna var över förväntan från samtliga deltagare, just på grund av att man direkt såg nyttan med den här lösningen och direkt kunde applicera den i sin egen verksamhet. Det som gjorde störst intryck på mig var när vårdpersonalen själva, alltså de som jobbar med de äldre, berättade om hur de upplever systemet och vilken skillnad det kan göra i deras dagliga arbete, säger Johannes Ahlgren, försäljningschef i Sverige, Elektronix.

Nu ska lösningen utvecklas och bli ännu bättre. Framförallt vill man skala upp och göra den anpassningsbar för olika avdelningar och för olika användningsområden. I det arbetet är det viktigt att involvera vårdpersonalen, cheferna och kommunerna.

Vi vill få igång fler projekt med fler kommuner och vi har redan ett antal som visat intresse för att vara med i utvecklingen. Dessa har vi bokat möte med, för att diskutera hur vi kan gå vidare. Det behövs fler som utvärderar och tycker till om tjänsten för att vi ska kunna ta den till nästa nivå, säger Johannes Ahlgren.

Från Great Securitys sida kommer man att lansera den befintliga lösningen som en färdig produkt för kommunerna, landstingen och regionerna. De kommer även att besöka ett antal branschmässor. Från deras sida handlar det om att få ut The Digital Care Assistant på marknaden.

Vi går från teststatiet till att faktiskt marknadsföra en färdig produkt, säger Daniel Svensson.

Om Great Security

Great Security AB är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet. Företaget har över 300 anställda och en omsättning en bit över 500 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, men de har även kunder i de övriga nordiska länderna. Great Security finns etablerade med kontor och butiker på ett 20-tal orter i Sverige. Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggingar och låsinstallation.

Om Elektronix

Elektronix NG AB grundades 1984 och är en totalleverantör av avanderade tekniska lösningar och tjänster inom industriell data, industrilla nätverk samt säkerhet & övervakning. De besitter en djup branschkunskap och erbjuder skräddarsydda speciallösningar inom design, teknik och tillverkning inom segmenten automation & processstyrning, transport & infrastruktur, retail & bank, högsäkerhet samt marin & offshore. Företaget har kontor i Malmö, huvudkontor i Stockholm och ungefär 25-30 anställda. Elektronix är en del av Embrongruppen.

Om Oxehealth

Oxehealth grundades 2012 av professor Lionel Tarassenko, som är Head of Engineering vid universitetet i Oxford. Företaget har fått eller ansökt om över ett dussintal patent och ägs till största del av IP Group Plc och Ora Capital, två stora brittiska investeringsbolag som fokuserar långsiktigt inom vetenskap och utveckling.

Aktuellt