15 juni, 2021

Nordic Solution – Great Securitys rikstäckande verksamhet hjälper kunder med särskilt kritiska säkerhetsbehov

Great Securitys affärsenhet Nordic Solution är specialiserade inom säkerhetslösningar för kunder med särskilt kritiska trygghetsbehov, ofta med rikstäckande verksamhet. Stora projekt och avancerade behov ställer höga krav på säkerhetsleverantören. Med omfattande erfarenhet och djup kunskap inom alla delar av säkerhetsarbetets teknikområden kan kunden vara trygg i att Great Security skapar en säker och bekväm lösning.

Nordic Solution har erfarenhet att arbeta med kunder inom ett brett spektrum av branscher, varav några exempel är kritisk infrastruktur, logistik, industri och bygg- och fastighetsbranschen. Med bred geografisk närvaro levererar Great Security alla typer av tekniska säkerhetssystem med kompetenta medarbetare som innehar certifiering för respektive system. Dessutom tillhandahåller och koordinerar Great Security service, eftermarknad och anpassade tjänster för att kunderna ska får en säker och kostnadseffektiv säkerhetslösning.

Nordic Solution arbetar aktivt för att ständigt förbättras och möta kundernas säkerhetskrav. Ett exempel på detta är affärsenhetens aktiva arbete med informationssäkerhet och i skrivande stund implementerar Nordic Solution rutiner för att arbete enligt certifieringen ISO 27001.

Retail – Great Securitys koncept mot rikstäckande detaljhandel

Som en del av affärsenheten erbjuder Great Securitys Retail-team vårt egenutvecklade och uppskattade koncept mot kedjekunder inom detaljhandeln.

I Great Securitys koncept för detaljhandeln utformas, tillsammans med kunden, en paketlösning utifrån kundens unika behov. Detta kompletteras ofta med fjärrsupport som innebär att eventuella problem kan hanteras och avvärjas fort, innan tekniker hunnit besöka platsen. Detta är inte bara smidigt för kunden, utan minskar även störningar i kundens verksamhet och begränsar kostnaderna.

I ett tidigare inlägg, som du finner här, kan du läsa om Billy Örneborg, som arbetar som KAM åt ett antal större kunder med rikstäckande verksamhet inom detaljhandeln och hur han säkerställer att kunden alltid är i centrum.

Aktuellt