23 april, 2021

Kunden i centrum i butiken – Emil Svidén på Great Security berättar

Great Securitys butiker finns där kunden är

Great Security har 20 låsbutiker runt om i landet, allt för att underlätta för kunden och finnas där kunden är. I butikerna finns medarbetare med stor erfarenhet av lås- och säkerhetsteknik och kunden kan få hjälp med bland annat nyckel- och cylindertillverkning, rådgivning och materielleveranser.

Butiksverksamheten underlättar kundens vardag

Emil Svidén har arbetat på Great Security sedan 2014, som tekniker och i butik, och är sedan ett antal år tillbaka butiksansvarig för Great Securitys butik i Malmö. Butiken är för många kunder Great Securitys ansikte utåt och det är en uppgift som Emil tar på största allvar i sitt arbete genom att arbeta för att hålla hög standard och kunden i centrum.

En fundamental del i att skapa en positiv kundupplevelse i butiksmiljön är att lära känna sina kunder och deras rutiner. Genom att vara lyhörd för kundens behov kan Emil vara tillmötesgående och anpassa sig för att underlätta för kunden.

”Vi arbetar för att underlätta deras vardag. Kommer de på under morgonen att de behöver en viss produkt under dagen som inte finns i Malmös butik, då jagar jag ifatt material på andra platser i organisationen för att kunna leverera till kunden.”

En annan del som Emil lyfter som viktigt i sin butiksverksamhet är förberedelser till eventuella kundbesök. För att underlätta för kunden är Emil påläst om kundens situation och eventuella problematik samt förbereder med material till kundens ankomst. Inkluderat i detta är att presentera olika lösningar för kunden, till exempel alternativ med olika prisnivåer, för att kunden ska kunna välja den bästa lösningen.

Kommunikation är A och O för att vara kundorienterad

Liksom i övriga delar av Great Securitys verksamhet är god kundkommunikation centralt. Emil beskriver det som att det ska vara bekvämt för kunden att kontakta Great Security och att vara i kontakt med Great Security. Återkoppling, oavsett om den är positiv eller negativ, lyfter Emil som särskilt viktigt i sin butiksverksamhet.

Att bemöta kundens återkoppling är även ett viktigt steg för att förbättra kundkontakten. Emil beskriver sin strategi för det:

”Om kunden däremot inte är helt nöjd så ser jag det som en chans till förbättring istället för kritik. Det är viktigt både för person och organisation. Jag ger kunden min fulla uppmärksamhet och är nyfiken för att förstå vad vi kan göra bättre.”

Samarbetet inom Great Security skapar en bättre kundupplevelse

En styrka inom Great Security är den gedigna kompetensen inom ett heltäckande säkerhetserbjudande som finns hos företagets nästan 400 medarbetare. För att kunna hjälpa kunden på bästa sätt med alla dennes frågor kring säkerhetslösningen och för att vara flexibel i arbetet nyttjar Emil övriga delar av organisationen. Emil söker själv aktivt internt i Great Security för att få svar på de frågor som kunden har för att kunden ska inte själv behöva leta efter svaren.

I de fall där så krävs är Emil noggrann med att hjälpa kunden att navigera i bolaget. Det kan t.ex. gälla om ett butiksärende utvecklats till ett större projekt som inte kan tas av butiken. Genom god dialog säkerställer Emil att kunden hamnar i trygga händer hos rätt kollega.

Aktuellt