20 oktober, 2020

Kulturförvaltningen i Stockholms Stad

Vi kan stolt meddela att vi har blivit etta i ramavtalsupphandling av säkerhetsteknik för Kulturförvaltningen i Stockholms Stad!

Kulturförvaltningens verksamheter hyr idag ca 72000 kvadratmeter fördelat på skollokaler, bibliotek, muséer och övriga former av lokaler runt om i Stockholms län.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose och säkra kulturförvaltningens behov av säkerhetsteknik i form av lås-, larm- och passagesystem, brand- och utrymningslarm samt CCTV-system

Aktuellt