1 juli, 2021

Great Securitys paketering för bostadsrättsföreningar – En säker och bekväm tillvaro

Ett fungerande passersystem är grunden till att skapa en säker tillvaro i en bostadsrättsförening på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att skydda er bostadsrättsförenings skal med ett passersystem från Great Security säkerställs att rätt personer smidigt kan ta sig in i era byggnader och att obehöriga effektivt stängs ute.

I Great Securitys paketering för bostadsrättsföreningar inkluderas installation och underhåll av ett komplett passersystem, säker hosting av programvaran, smidig nyckel- och tagghantering i Great Securitys kundportal samt serviceavtal för långvarig säkerställd funktion.

Paketeringen erbjuds i tre nivåer; Brons, Silver och Guld. Vilken nivå som är rätt för er bostadsrättsförening beror på hur omfattande era trygghetsbehov och funktionsönskemål är. I samtliga nivåer inkluderas tjänsterna hosting, fjärrservice, serviceavtal samt nyckel- och tagghantering.

Om ni har ett befintligt passersystem som ni ännu inte är redo att uppdatera kan Great Security givetvis ta över hanteringen av detta befintliga system för att säkerställa en säker och bekväm tillvaro. Great Security har gedigen erfarenhet av samtliga kända passersystemsfabrikat.

Läs mer om paketeringen eller kontakta ditt närmsta Great Security-kontor för mer information!

Aktuellt