28 april, 2022

Great Security Solution är ISO 27001-certifierade

Informationssäkerhet i fokus

Efter ett omfattande implementeringsarbete är Great Security Solution nu certifierade enligt ISO 27001. ISO 27001 är en internationell standard gällande informationssäkerhet som ställer mycket höga krav på verksamhetens ledningssystem och hur medarbetarna arbetar.

Genom att arbeta med informationssäkerhet vidtar vi åtgärder för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs samt att information ska vara tillgänglig när den behövs.

I detta arbete inkluderas bland annat säkra arbetsrutiner, säkra system och utrustning, en etablerad organisation för informationssäkerhet, riskhantering, utbildning och medvetenhet hos våra medarbetare samt säkerställd informationssäkerhet i leverantörsledet.

En kvalitetsstämpel för våra kunder

Denna satsning genomförs för att skydda våra och våra kunders värdefulla informationstillgångar. I en värld med ökade säkerhetshot, framförallt i den digitala miljön, blir informationssäkerhet viktigare än någonsin.

Great Securitys CISO (Cheif Information Security Officer), Tomas Eriksson, berättar:

”Vi har sett ett stort behov från våra kunder gällande informationssäkerhet. Efter att arbetat aktivt med informationssäkerhet sedan en längre tid känns certifieringen som ett naturligt steg. Med hjälp av vårt informationssäkerhetsarbete och certifieringen blir vi en komplett säkerhetsleverantör.”

Aktuellt