15 september, 2020

Great Security skapar gemensamt affärsområde för stora kunder

Under många år har Great Securitys affärsenheter Retail och Solution varit framgångsrika i att utveckla partnerskap med flera av Sveriges starkaste och mest framgångsrika företag som kunder. Idag står vi inför två verksamheter med betydande likheter i att serva stora kunder nationellt och tvärs Norden med skräddarsydda säkerhetslösningar. Som ett led i att utveckla vår service och vårt erbjudande mot detta kundsegment kommer dessa två verksamheter att slås samman för att i ett samlat grepp ta betydande steg framåt. Denna sammanslagning och utveckling kommer att ske med en förstärkning i ledarskapet från 1 oktober genom att Jonas Dufwenberg rekryterats som ansvarig för den nya enheten. Jonas kommer närmast från en roll som chef för ett av de största nordiska kontrakten inom Coor och kommer med den bakgrunden att bidra stort i utvecklingen av vårt erbjudanden mot stora företagskunder. Med utgångspunkt i den omfattande kompetens och erfarenhet som idag finns inom Retail- och Solution-organisationerna tar vi nu nästa steg.

Aktuellt