2 oktober, 2018

Great Security förvärvar Trust Security

Great Security Holding har förvärvat Trust Security i Göteborg AB och dotterbolaget AB Västsvenska låsmontage. Med förvärvet kommer 18 anställda och två kompletta låsbutiker med verkstad. De två ägarna kommer att fortsätta arbeta inom bolagen och går in som delägare i Great Security.

Inom Trust har vi riktat in oss på att installera och serva säkerhetssystem för små och medelstora företag. Vi har varit lokala och har våra kunder i Storgöteborg. Genom att gå in i Great Security blir vi en starkare aktör på marknaden och kan hjälpa kunder som har anläggningar på flera orter, säger Tomas Johansson, medgrundare till Trust Security.

Genom förvärvet blir Great Security en starkare spelare i Göteborg, där Trust arbetat mycket med ”business to business” och har väletablerade låsbutiker med verkstad. Samtidigt blir Trust del i en större organisation som täcker flera verksamheter, exempelvis brandskyddsarbete och intelligent kameraövervakning.

Det är kul att Great växer vidare. Genom den här affären får vi en bra låsverksamhet i Göteborg och stärker dessutom upp vårt erbjudande inom elektronik och entreprenad. Det gynnar våra kunder och gör Great till en mer komplett säkerhetsleverantör i Västsverige, säger Patrik Forsberg, vd på Great Security.

Great Security har sedan tidigare cirka 25 anställda i Göteborgsområdet, främst projektledare, säkerhetstekniker och inom försäljning.

Den här affären gör oss till ett mer attraktivt företag och vi kan locka till oss ännu fler duktiga tekniker. Inom ett större företag finns många möjligheter, där man som anställd kan utvecklas, byta mellan olika positioner och göra karriär. Med fler medarbetare kan vi ta en större del av kakan, säger Tomas Johansson.

Om Trust Security
Trust Security är ett väletablerat säkerhetsföretag som bedriver installations- och serviceverksamhet i främst Storgöteborg. De tillhandahåller de flesta typer av tekniska säkerhetssystem och är
specialiserade på larm- och passagekontroll samt kameraanläggningar. Företaget bildades 2002 och har exanderat organiskt och genom förvärvning av både kunder och personal. Trust Security har,
tillsammans med AB Västsvenska låsmontage, idag 18 anställda och omsätter cirka 30 miljoner.

Aktuellt