31 maj, 2021

Great Security – Din kompletta säkerhetsleverantör

Visste du att Great Security är en komplett säkerhetsleverantör, oavsett om det rör sig om en kund med rikstäckande verksamhet och avancerade säkerhetskrav eller en lokal bostadsrättsförening som önskar att uppdatera sitt passersystem? Visste du även att Great Security erbjuder smarta säkerhetslösningar inom både mekanik och elektronik? Och att Great Securitys installationer kompletteras med service, 21 säkerhetsbutiker och möjlighet till fjärrsupport?

Under kommande veckor kommer Great Security att publicera material för att ge dig en djupare inblick i Great Securitys fullständiga säkerhetserbjudande och hur vi kan hjälpa dig med just dina trygghetsbehov.

Ett utdrag ur Great Securitys breda säkerhetserbjudande

 • Lås och nycklar – Med gedigen erfarenhet och djup kompetens kombineras traditionella lösningar med den senaste tekniken
 • Elektroniska cylindrar – Ett smartare sätt att öppna dörrar
 • Dörrautomatik – Säkerställer tillgänglighet för samtliga besökare
 • Passersystem – Ger ökad trygghet och kontroll på tillträde till lokaler och fastigheter
 • Inbrottslarm – Från de mest grundläggande till avancerade system från en certifierad anläggarfirma
 • Kameraövervakning – Förstklassiga lösningar för olika behov från en certifierad anläggarfirma CCTV klass 3 och klass 4
 • Brandlarm – Trygghet om olyckan skulle vara framme med lösningar från en certifierade anläggarfirma för brandlarm
 • Fire Prevention – Aktivt brandskyddsarbete för att säkerställa att kunden uppfyller brandsäkerhetskraven i sin verksamhet
 • Säkerhetsutbildningar – För att öka kompetensen inom kundens organisation
 • Vision – Nytänkande kamerateknik och kameraövervakning som bland annat används för att underlätta tillsynen på vårdboenden och hemmet samt för att övervaka produktionen i processindustrin
 • Nordic Solution – Great Securitys affärsenhet specialinriktade på säkerhetslösningar för kunder med särskilt kritiska trygghetsbehov, ofta med rikstäckande verksamhet
 • Retail – Great Securitys egenutvecklade och uppskattade koncept mot kunder inom detaljhandeln
 • Låsbutiker – Närhet till kunden med 21 låsbutiker i hela landet
 • Fjärrsupport – Kostnadseffektiv och klimatsmart lösning som underlättar kundens tillvaro
 • Service – Säkerställer en långsiktig säkerhetslösning

Aktuellt