23 oktober, 2018

Framtiden för vården är optisk

Personalbristen inom vården ökar, samtidigt som resurserna är begränsade och befolkningen blir allt äldre. Det här ställer helt nya krav på våra vårdorganisationer. Men tekniska lösningar, som trygghetssensorer med smarta algoritmer, kan frigöra resurser i vården och samtidigt öka tryggheten för brukarna och vårdtagarna.

Företaget Oxehealth i Storbritannien har utvecklat en mjukvara som kan bearbeta och tolka information från digitala kameror för att ge aktivitets- och hälsoinformation. Systemet heter The Digital Care Assistant (DCA™).

Mjukvaran uppmärksammar personalen vid riskfyllda situationer, exempelvis när en patient stiger upp ur sin säng, och genererar rapporter som ger information om viktiga händelser. DCA™ Vital sign-modulen, som är en CE-märkt medicinsk produkt, är så exakt att den kan mäta puls och andningsfrekvensen hos en person som sover i sin säng.

Mjukvaran kommer från England, men det är Great Security som har levererat hårdvaran. Vi har sedan, tillsammans med Great Security, paketerat alla delar till en fungerande helhet. Sedan är det Great Security som levererar, driftsätter och supportar lösningen mot slutkunden, säger Johannes Ahlgren, försäljningschef i Sverige, Elektronix.

I Sverige har man paketerat lösningen framförallt för användning inom äldrevård, demensboenden och hemtjänst. Det handlar om en prioritering, där man initialt vill frigöra så mycket personalresurser som möjligt för att möta vårdens största utmaningar.

Tidigare gick personalen in och kollade om patienten sov ordentligt, vilket i sig kunde störa sömnen. Därför har det blivit vanligare med kameror, som gör samma jobb utan att störa patienten, men de kräver fortfarande en aktiv operatör som kollar på skärmen. Detta kan upplevas som integritetskränkande. Det vi nu har tagit fram är egentligen en slags intelligent videoanalys, som tolkar brukarens rörelser på ett smart sätt, säger Daniel Svensson på Great Security.

Med en traditionell trygghetskamera måste en operatör aktivt titta på videobilderna vid varje given tidpunkt, men med The Digital Care Assistant tolkas rörelserna kontinuerligt och automatiskt. Systemet uppmärksammar personalen på riskfyllda aktiviteter, så att de kan reagera snabbt för att förhindra ett eventuellt olyckstillbud.

Det här är mycket fördelaktigt för offentliga och privata organisationer som arbetar med äldre och utsatta människor, vars personal inte kan vara närvarande i alla rum samtidigt eller där man önskar störa patienterna så lite som möjligt. Mjukvaran varnar vid riskabla situationer, exempelvis om en patient kliver ur sängen eller lämnar rummet, så att personalen snabbt kan ingripa, säger Hugh Lloyd-Jukes, vd på Oxehealth.

Idag gör personalen rutinmässiga besök hos patienterna, men man vet inte vad som händer mellan besöken. Personalen är orolig att de skall missa en händelse där patienten skadar sig eller att de skall störa patienterna genom att gå in i deras rum när det inte föreligger något behov.
The Digital Care Assistant uppmärksammar personalen proaktivt när de kan behöva se till patienten, till exempel för att förhindra att någon ramlar eller att en förvirrad patient lämnar sitt rum. Dessutom ger DCA™ aktivetsrapporter, som kan ge ett underlag till hur ofta man bör besöka patienternas rum.

Digital Care Assistant kan berätta vad som händer i rummet utan att visa någon bild. Om man ändå vill se vad som händer i rummet kan programmet anonymisera patienten. Det ökar integriteten för vårdtagaren, samtidigt som personalen kan fokusera på att vara där de faktiskt behövs. Vi vill att vårdpersonalen ska få vårda istället för att vara nattvakter, säger Daniel Svensson.

The Digital Care Assistant har redan testats i Varbergs kommun och Hälsoteknikcentrum Halland, under ett pilotprojekt som pågick i tre månader. Den 26 september träffades representanter från ett flertal kommuner, vårdpersonal, enhetschefer och teknikleverantörer för att diskutera, utvärdera styrkor och svagheter, samanställa sina erfarenheter och hitta förbättringspotentialen i systemet.

Det är fantastiskt att få samverka med företag och kommun i ett projekt som lyckats engagera och inkludera så många, från chefer till brukare. Genom att testa och utveckla systemet ute i verksamhet har vi fått värdefull feedback direkt från personalen. De har på så sätt kunnat vara med och påverka så att systemet innehåller de funktioner som skapar störst värde för dem i sitt dagliga arbete, säger Elin Jonsson på Hälsoteknikcentrum Halland.

Om Great Security
Great Security AB är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet. Företaget har över 300 anställda och en omsättning en bit över 500 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, men de har även kunder i de övriga nordiska länderna. Great Security finns etablerade med kontor och butiker på ett 20-tal orter i Sverige. Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggingar och låsinstallation.

Om Elektronix
Elektronix NG AB grundades 1984 och är en totalleverantör av avanderade tekniska lösningar och tjänster inom industriell data, industrilla nätverk samt säkerhet & övervakning. De besitter en djup branschkunskap och erbjuder skräddarsydda speciallösningar inom design, teknik och tillverkning inom segmenten automation & processstyrning, transport & infrastruktur, retail & bank, högsäkerhet samt marin & offshore. Företaget har kontor i Malmö, huvudkontor i Stockholm och ungefär 25-30 anställda. Elektronix är en del av Embrongruppen.

Om Oxehealth
Oxehealth grundades 2012 av professor Lionel Tarassenko, som är Head of Engineering vid universitetet i Oxford. Företaget har fått eller ansökt om över ett dussintal patent och ägs till största del av IP Group Plc och Ora Capital, två stora brittiska investeringsbolag som fokuserar långsiktigt inom vetenskap och utveckling.

Aktuellt