23 juni, 2021

Fire Prevention – Great Securitys helhetskoncept inom brandskydd

Great Security levererar brandskydd – från syfte till helhet

Great Securitys Fire Prevention-team är lösnings- och kundorienterade och utgår alltid från kundens syfte med brandskyddet. Med detta som grund genomförs en nuläges- och behovsanalys för att kunna utforma rätt lösning för den specifika kunden. Analyserna har stort fokus på brandrisker och dess sannolikhet samt eventuella konsekvenser.

Eftersom brandskyddet är beroende av en helhet ställer det även krav på kunskap inom många andra säkerhetsinstallationer som finns i en byggnad– skydd som kan innefatta Great Securitys samtliga segment. Bred kunskap och ständig dialog med sakkunniga inom Great Security skapar en stabil och unik grund att nyttja vid bedömning av brandskydd som helhet. Great Security är dessutom certifierad anläggarfirma brandlarm.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I alla typer av verksamheter finns lagkrav på systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Great Security hjälper kunden att skapa rätt förutsättningar och rutiner för att aktivt arbeta med SBA.

Great Control – Great Securitys eget webbaserade verktyg för systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete kräver rätt dokumentation. För att göra det enkelt för kunden att hantera detta har Great Security utvecklat Great Control, ett webbaserat verktyg där SBA-arbetet kan hanteras digitalt. I Great Control samlas all dokumentation gällande egenkontroller och brandskyddsfrågor på ett och samma ställe. Verktyget har klickbara ritningar med så kallad drag-and-drop funktion och nås via dator, surfplatta och mobil.

Fasta släcksystem utan gasflaskor för de mest kritiska brandriskutrymmena

Great Security erbjuder smarta säkerhetslösningar inom brandskydd med produkter från Salgrom, som karakteriseras av lägre inköpspris än traditionella gassläcksystem och mycket goda släckningsegenskaper. Dessa släcksystem är dessutom miljövänliga med giftfritt innehåll, återvinningsbara behållare och utan påverkan på global uppvärmning, ozonskiktet eller atmosfärens livslängd. Installationen innebär heller inga avbrott i kundens affärsverksamhet eller rumsförändringar.

Aktuellt