22 oktober, 2018

Fire Prevention är det nya segmentet inom Great Security

Great Security tar ett stort kliv in på brandskyddsmarknaden och kör igång det nya segmentet Fire Prevention under hösten. Satsningen genomförs långsiktigt och målet är att utmana alla etablerade företag på marknaden och erbjuda både gamla och nya kunder hela segmentet inom aktivt brandskydd.

Segmentet är en viktig pusselbit för att Great Security ska bli en heltäckande aktör i säkerhetsbranchen, säger Magnus Jonsson, affärsområdeschef för Fire Prevention.

Under sommaren har Magnus, tillsammans med kollegan Stefan Dannefalk, startat igång satsningen i Stockholm. Under hösten kommer det att finnas två säljare, tre tekniker och en projektledare. Under fjärde kvartalet är det sedan dags att slå på stora trumman och lansera det nya segmentet för en större publik.

Fire Prevention erbjuder aktivt brandskydd och tjänster kring systematiskt brandskyddsarbete. Därefter kommer övriga produkter in, som handbrandsläckare, nödljus, utrymningsskyltar, men även rådgivning och dokumentation. Vi kommer även att arbeta med rökluckor och brandtätning. Man kan säga att aktivt brandskydd är där människor kan göra en insats eller påverka händelseförloppet, förklarar Stefan Dannefalk, operativ chef för Fire Prevention.

Företagens brandskydd utgår allt mer från det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Därför erbjuder Fire Prevention sina kunder ett modernt och effektivt webbaserat SBA-system, där man bygger upp sin brandskyddsorganisation och bedriver sitt brandskyddsarbete. Det ger en bra överblick och gör det enkelt för kunden att genomföra sina egenkontroller.

Magnus arbetade tidigare som VD på Säkerhetsresurs, med större projekt och avancerade tekniklösningar i 28 år, men tar nu på sig brandrocken och kliver in på heltid i det nya segmentet. Stefan har arbetat i drygt 25 år med aktivt brandskydd, bland annat som entreprenör och som försäljningschef i ett annat stort säkerhetsföretag. Det har givit honom många kontakter och stor kunskap inom segmentet, där Magnus kompletterar med sina erfarenheter från säkerhetsbranschen i stort.

En viktig del i mitt arbete kommer vara att aktivera övriga kontor inom Great Security med aktivt brandskydd och att se till att vi får in rätt personer i segmentet. Magnus kommer att jobba med våra relationer inom andra segment och nära ledningsgruppen, för att ge oss en tydlig roll inom Great Security, säger Stefan Dannefalk.

Startskottet gick den 3 september i Stockholm, men Great Security erbjuder aktivt brandskydd i hela landet. Genom Fire Prevention erbjuder man montage av brandskyddsmaterial, löpande kontroll och service, brandskyddsutbildningar, besiktning och rådgivning, brandskyddsdokumentation, installation av släcksystem, skyltar och nödutgångar, försäljning av brandsläckare, brandfiltar, hjärtstartare och mycket annat.

Våra kunder har länge efterfrågat tjänster kring aktivt brandskydd, men vi kommer självklart också att bearbeta nya kunder med vår starka säljorganisation. Just nu fokuserar vi på att inventera kunskapsnivåerna inom hela organisationen, rekrytera rätt kompetenser och utbilda vår personal internt, säger Stefan Dannefalk.

Stefan och Magnus räknar med stora synergieffekter mellan Great Securitys olika segment. De menar att det är naturligt att jacka på aktivt brandskydd som komplement till de lås-, larm- och passersystem som man redan har i portföljen. Det blir ännu mer relevant för kunderna att samla alla tjänster hos en och samma leverantör.

Jag har initialt arbetat med att bygga upp enheten i Stockholm, säkerställt leverantörer, rekryterat personal och jobbat strukturellt. Magnus har stöttat mig med det jag behöver, samtidigt som han jackat in segmentet i resten av bolaget och säkerställt att vi får en bra organisation. Vi har lika lång erfarenhet i branschen, men jag har fötterna i det aktuella segment och Magnus i den bransch som vi ska påverka, säger Stefan Dannefalk.

Den största vinsten för kunderna är att de kan samla alla sina säkerhetslösningar hos en enda leverantör, vilket sparar både tid och pengar. När de olika lösningarna får samverka uppnår man större säkerhet inom alla områden. Det är både smart, effektivt och ekonomiskt.

Aktuellt