5 april, 2022

Engagemang är grunden till utveckling

Niklas berättar om sin resa på Great Security

Många av Great Securitys medarbetare har testat på olika roller inom bolaget, men få har utvecklats i så många roller som Göteborgs platschef Niklas. Niklas hade redan från start målsättningen att leda och växa karriärmässigt inom bolaget och har under drygt nio år på Great Security axlat rollerna lärling, larmtekniker, projektledare, säljare och platschef.

Från elektriker till säkerhetsbranschen

Niklas började sin karriär som elektriker i Göteborg hos en elentreprenör som genomförde ett antal säkerhetsrelaterade projekt med Great Security (dåvarande Detecta). I samband med detta träffade han medarbetare från Great Security som berättade om yrket.

”Säkerhetsbranschen upplevdes som mer teknisk, framförallt med programmeringen som är en del av larmyrket. Jag är teknikintresserad och ville lära mig mer.”

När Niklas gavs möjligheten sökte han sig till Great Security och togs in som lärling januari 2013. Som lärling fick han lära sig av erfarna tekniker och arbeta med inkoppling, kabeldragning, programmering och successivt driftsätta alltmer själv.

”Vill man så får man”

Efter lärlingsperioden blev Niklas anställd som larmtekniker och arbetade med olika former av elektroniska säkerhetslösningar såsom brandlarm, inbrottslarm och passersystem. Efter hand när Niklas fått mer erfarenhet och visat stort intresse för att utvecklas fick han allt större ansvar för projekt och fick projektleda de projekt som han utförde installationer för.

”Vill man så får man. Vi är duktiga på att snappa upp engagemang och ta till vara på det.”

Fem år efter att han börjat sin karriär inom säkerhetsbranschen som lärling fick han rollen som säljande projektledare, vilket innebar att Niklas både var projektledare och säljare.

Platschef med engagerade medarbetare i fokus

Sedan 1,5 år är Niklas platschef för Great Securitys kontor i Göteborg, det är totalt 42 medarbetare som arbetar med mekanik, elektronik eller i någon av de två butikerna. Niklas berättar att medarbetarna är det bästa med att vara platschef och han arbetar ständigt för att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna vill engagera sig och alltid göra sitt bästa.

”Det ska vara härligt att gå till jobbet, på så sätt får man engagerade medarbetare. På Great Security har vi lyckats knyta till oss massa bra människor med rätt inställning. Nu är det upp till oss att ge dem verktygen att bygga kunskap och bli så bra som möjligt.”

Niklas fortsätter och berättar om något som varit särskilt viktigt under hans resa på Great Security:

”Det finns otroligt mycket kompetens och om man är villig att lära sig finns många som både vill och kan lära ut. Bolaget vill satsa på de som vill utvecklas och det är ju grunden för oss för att lyckas på lång sikt.”

Aktuellt