12 april, 2021

10 saker att tänka på för att ha kunden i centrum – Med Sebastian Fogelkvist på Great Security

Sebastians resa på Great Security

Sebastian Fogelkvist började sin resa på Great Security under våren 2016 efter att ha varit underleverantör till Great Security. Inom Great Security har han sedan dess axlat flera roller; i starten som tekniker och efter det som säljare. 2018 fann han sin rätta roll som säljande projektledare.

”Great Security är ett jättebra företag att växa inom. Vill man så får man. Räcker man upp handen så får man chansen.”

Hur Sebastian ser på kunden i centrum

Sebastian har med sitt engagemang blivit särskilt uppskattad för sitt sätt att bygga relationer och ta hand om sina kunder.

Här delar han med sig av 10 saker som han arbetar med för att säkerställa att han har kunden i centrum.

1. Genuint bry sig om sina kunder och medarbetare för att bygga härliga relationer. ”Bonda” med kunden och fokusera inte bara på säkerhetslösningen.

2. Läs av kunden och agera utifrån vem kunden är. Detta kan bland annat innebära att anpassa sin kommunikation till kunden.

3. Var alltid ärlig med kunden, även om det gäller obekväma saker som kan innebära problem.

4. Genomför en tydlig behovsanalys genom att ställa rätt frågor till kunden och verkligen lyssna på svaren. Utgå sedan från kundens behov för att hitta vad som faktiskt är den bästa lösningen för kunden.

5. Var tillgänglig för kunden och ta tid till att lyssna.

6. Var redo att anpassa den egna planeringen utifrån händelser hos kunden. Detta kan innebära anpassningar internt inom organisationen med andra projektledare och tekniker för att lösa kundens problem på ett effektivt sätt.

7. Var på plats hos kunden för att träffa både kund och arbetande tekniker. Det är enklare att vara proaktiv i problem som kan uppstå om man är på plats.

8. Håll alltid kunden uppdaterad. Då slipper kunden undra och koordinering med eventuella andra leverantörer fungerar smidigt.

9. Var alltid noga med att lämna ett bra jobb till kunden. En bra överlämning och tydlig genomgång med kunden.

10. Prioritera kunden, även efter att projektet är avslutat. En lunch är alltid trevligt!

Aktuellt