Oxevision

Från reaktiv till proaktiv omsorg

Den digitala vårdassistenten är en av marknadens mest avancerade och heltäckande trygghetslösningar för omsorgsboenden. Med Oxevision möjliggörs proaktiv sjukvård där fallolyckor och stress minskas, samt riktade åtgärder kan genomföras utifrån omsorgstagarens hälsotillstånd.

Kontakta vårt Vision-team!

Vår mest avancerade trygghetslösning för vårdboenden

Great Security har tillsammans med Oxehealth, ett bolag sprunget ur forskning på Oxford University, arbetat med Oxevision. En digital medarbetare som skapar större trygghet och förbättrar arbetet inom omsorgen. Detta är marknadens mest avancerade trygghetslösning som med hjälp av optiska trygghetssensorer levererar en anonymiserad status om omsorgstagarens tillstånd.

Vårdassistentens smarta algoritmerna kan bearbeta och tolka information från optiska sensorer för att samla in aktiviteter och hälsotillstånd. Aktivitetsrapporter från nattens händelser och aktivitetsdetektorer som mäter andning och puls ger data om hur omsorgstagaren mår, något som underlättar riktade omsorgsinsatser. Denna analys är grunden för att arbeta proaktivt och förbättra omsorgstagarens hälsotillstånd. Omsorgsgivarna kan agera innan olyckan är framme.

Dokumenterade vinster med den digitala vårdassistenten

Fördelarna med lösningen är många. En av de tydligaste är minskningen av fallolyckor på omsorgsboendet.

Fallolyckor minskar

Med Oxevision minskar fallolyckor med hela 82%. Även besök på akutmottagningen minskar med 68%, och fall under nattetid minskar med 48%.

Sömnkvalitet förbättras

100% känner sig tryggare och sover bättre tack vare den ökade tryggheten. 86% upplever även ökad integritet.

Stressreduktion

88% av personalen upplever mindre stress med lösningen jämfört med andra larmsystem och kameror.

Vård- och omsorgsbeslut förbättras

76% av personalen uppger att de kan ta bättre vård- och omsorgsbeslut med hjälp av lösningen.

Proaktiv teknik med medicinteknisk certifiering – förbättrar kvalitet, säkerhet och effektivitet

Tillförlitliga larm

Larmar och uppmärksammar på riskbeteenden innan en olycka inträffar snarare än efter. Individanpassade larm.

Effektiv tillsyn

Tillsyn utan att i onödan störa de boende. Information om vad som händer mellan tillsynerna.

Uppspelning av händelse

Ger möjlighet att lära av händelser som inträffat och förebygga dem framöver.

Datagenererade aktivitetsrapporter

Ger möjlighet att fatta välgrundade omsorgsbeslut i tidiga skeden och anpassa omsorgen efter boendens aktuella situation.

Dataanalys

Ger möjlighet till förbättrad, proaktiv vård och resursplanering. Ger effektiv omsorg.