Vi är stolta över att meddela att Great Security fått förtroendet att leverera fysisk säkerhet till Barsebäck Golfklubb. Projektet inkluderar flera av våra produktsegment – inbrottslarm, brandlarm, CCTV, låssystem och SBA. Tillsammans med vår samarbetspartner, Bevakningsgruppen i Sverige AB, levererar vi även personell bevakning.

Projektet har nyligen påbörjats och väntas löpa under en sexmånadsperiod. För den fysiska säkerheten sköter Great Security även service enligt ett femårigt serviceavtal.

Vill du veta mer om hur Great Security kan hjälpa er?

Över 1100 kommuner, regioner och kommunala bolag kan nu avropa tjänster från Great Security

Sveriges kommuner och regioner med tillhörande verksamheter kommer under 4 år framåt att kunna avropa tjänster för teknisk säkerhet och service från Great Security Solution genom ett nytt avtal som startade i mars 2022. Adda Inköpscentral AB upphandlar och förvaltar ramavtal för 80 % av Sveriges kommuner och regioner samt kommunala bolag. Totalt ingår ca 1100 kommuner, regioner och kommunala bolag i det nya avtalet.

Upphandlingen har ställt höga krav på Great Security och vårt erbjudande. I upphandlingen har vi bland annat granskats och kvalificerats för funktion, integrationer, hållbarhet, informationssäkerhet, kvalitetsarbete och prissättning.

Ramavtalet inkluderar stora delar av Great Securitys erbjudande

Genom ramavtalet kan kunderna nu avropa teknisk säkerhet och service via förnyad konkurrensutsättning. Great Security Solution är i avtalet berättigade att erbjuda tjänster inom tio olika teknikområden. Från installation, support och service av passagesystem, låsanläggningar, digitala nycklar, brandskyddssystem, till support och service av befintliga inbrottslarm, kameraövervakning samt överfallslarm.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroende från Adda Inköpscentral och möjligheten att leverera tjänster för teknisk säkerhet till Sveriges kommuner och regioner. De står för många av de viktigaste funktionerna i vårt samhälle och kravet på säkerhet och trygghet är stort, säger Bo Jonasson, Affärsområdeschef för Great Security Solution.

Kontakt för mer information

Kontakta oss för mer information om avtalet eller hjälp att komma i gång. Vi hjälper alla avropsberättigade verksamheter från norr till söder.

Bo Jonasson, Affärsområdeschef Great Security Solution

bo.jonasson@greatsecurity.se

+46 (0)8-551 09 798

Adda har även en detaljerad guide som beskriver hur du kan gå till väga med ditt avrop, med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Läs mer hos Adda.

Arbetar du på ett mindre företag som är i behov av att se över sin fysiska säkerhet?

Det kan vara krångligt utan en duktig rådgivare samtidigt som inbrott eller intrång av obehöriga i era lokaler kan skapa stor skada på er affärsverksamhet och era medarbetares välmående.

För att ni till fullo ska kunna fokusera på er verksamhet samtidigt som era lokaler, egendomar och medarbetare är trygga och kan röra sig smidigt i era lokaler har Great Security tagit fram kostnadseffektiva säkerhetslösningar för ert företag, oavsett om ni redan har ett befintligt säkerhetssystem eller inte. Givetvis ger Great Security även rådgivning anpassad för just er specifika situation!

Paketeringen kan väljas utifrån tre nivåer beroende på hur omfattande era trygghetsbehov är. Önskar ni full kontroll och översikt över era lokaler med inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning? Eller är ni kanske intresserade av en enklare lösning med inbrottslarm som möter kraven från ert försäkringsbolag? I samtliga nivåer av paketeringen erbjuder Great Security även larmförmedling, smidig Connect-tjänst där ni kan styra och övervaka er säkerhetslösning i mobilen, fjärrservice och rådgivning.

Läs mer om vårt erbjudande eller kontakta ditt närmsta Great Security-kontor för mer information!

Ett kundorienterat arbetssätt inom Retail-konceptet

Great Securitys Retail-team, i vilket Billy Örneborg arbetar som KAM (Key Account Manager), är specialiserade inom smarta säkerhetslösningar för rikstäckande kedjekunder. I Retail-paketeringen är ett kundorienterat arbetssätt inbyggt sedan start. KAM utgör en viktig del i detta och innebär att kunden endast behöver vända sig till en kontaktperson gällande alla säkerhetsfrågor.

Kundens KAM utformar tillsammans med kunden en paketlösning utifrån kundens unika behov. Detta kompletteras inte sällan med fjärrsupport som innebär att eventuella problem kan hanteras och avvärjas fort, redan innan tekniker hunnit besöka platsen. Detta är inte bara smidigt för kunden utan minskar även störningar i kundens verksamhet och begränsar kostnaderna.

Hur arbetar Billy som KAM för att ha kunden i centrum?

Billy har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan drygt 15 år tillbaka och har erfarenhet som tekniker, servicesamordnare och nu som KAM åt ett antal större kunder med rikstäckande verksamhet inom detaljhandeln.

Tillgänglighet är det allra viktigaste som KAM enligt Billy.

”Genom att alltid vara tillgänglig för kunden kan man lösa många situationer innan de hinner att bli problem.”

Som KAM är Billy väl insatt i de olika delarna av kundens verksamhet för att till fullo förstå kundens säkerhetsbehov. Med omfattande kunskap inom säkerhetsteknik och stor förståelse för kunden utvecklar Billy kundens säkerhetslösning. Det kan innebära att analysera kundens situation för att minska kundens kostnader där viss säkerhetsteknik bedöms som överflödig och öka säkerhetsinsatserna i utsatta lägen.

”En KAM är en kunnig person som agerar bollplank till kunden med idéer. Man blir nästan som en kollega som kunden alltid kan vända sig till med diverse frågor gällande säkerhet.”

Som KAM berättar Billy att det är viktigt att alltid vara lösningsorienterad med kundens alla möjliga bekymmer inom säkerhet. I vissa fall rekommenderar Billy sina kunder att inte köpa de produkter som kunden efterfrågar eftersom den lösningen inte passar kunden. Med en duktig KAM kan kunden vara säker på att få rätt lösning, en lösning som dessutom är kostnadseffektiv.

”Det primära är inte att sälja, utan att göra en kund nöjd i en lång och god relation.”