20 mars 2024.

Garda Sikring Group har ingått avtal att förvärva GPP Perimeter Protection som är den nordiska verksamheten av Perimeter Protection Group, en ledande leverantör av certifierade lösningar inom perimetersäkerhet. I och med förvärvet får Garda Sikring Group tillgång till en attraktiv produktportfölj och tillför viktigt kompetens inom högsäkerhet, samtidigt som anställda i GPP Perimeter Protection blir en del av en väletablerad nordisk organisation.

Vi är otroligt glada över att GPP Perimeter Protection tillsammans med deras duktiga medarbetare blir en del av Garda Sikring-familjen. Efterfrågan på högsäkerhetslösningar ökar världen över och med förvärvet av GPP Perimeter Protection kan vi nu erbjuda ett bredare utbud av certifierade fordonsbarriärer och stärka vårt erbjudande inom högsäkerhet ytterligare. Samtidigt får GPP:s kunder en totalleverantör som kan ta hand om alla behov inom perimetersäkerhet, teknisk säkerhet samt service och underhåll ”, säger koncernchef Jon Ola Stokke på Garda Sikring Group.

Perimeter Protection Group grundades 1951 och är idag en av världens ledande leverantörer av högsäkerhetsbarriärer. Den nordiska verksamheten av PPG, GPP Perimeter Protection Group, har en stark historia med årtionden av erfarenhet inom perimetersäkerhet. Den nordiska organisationen sysselsätter idag 44 personer i Sverige, Danmark och Finland. PPG:s verksamhet utanför Norden, inklusive produktionsanläggningar i Tyskland och Storbritannien förblir opåverkade och ingår inte i transaktionen.

Caroline Talsma, PPG Group CFO och VD för den nordiska verksamheten, säger: ”Vi är glada över att GPP blir en del av Garda Sikring Group. Det är en bra match där vi delar samma värderingar som Garda Sikring Group. Garda Sikring Group kommer framöver att vara distributör av våra PPG-produkter i Norden och vi ser fram emot att använda vår samlade kompetens för att vidareutveckla PPG:s produktportfölj.”

Förvärvet av GPP:s verksamhet i Sverige har slutförts framgångsrikt. Slutförandet av förvärvet av verksamheterna i Danmark och Finland dröjer till dess att relevanta myndighetsgodkännanden har erhållits. Arbete med detta pågår och slutförandet av transaktionerna i Danmark och Finland kommer att ske så fort relevanta myndighetsgodkännanden har erhållits.

 
Garda Sikring Group
Garda Sikring Group erbjuder ett brett utbud av produkter inom områdessäkerhet och teknisk säkerhet, samt tjänster relaterade till säkerhetsrådgivning, installation, teknisk service och räddningstjänst. Garda Sikring Group finns i hela Norge, Finland, Danmark och Sverige och har en årlig omsättning på över 3,4 miljarder NOK och cirka 1400 anställda . Vi är en innovativ, engagerad och solid partner till våra kunder och leverantörer, och vi tar vårt sociala ansvar på allvar. Vi brinner för ny hållbar tillväxt och utveckling inom branschen.

EMK Capital har per den 29:e september 2023 förvärvat Great Security Holding AB och dess dotterbolag (”Great Security”) från MVI Fund I (”MVI”) och övriga ägare.

Great Security är ett av Sveriges största säkerhetsföretag med ett komplett erbjudande inom teknisk säkerhet. Förvärvet görs med en tydlig ambition att fortsätta stärka Great Securitys position inom teknisk säkerhet i Norden, något som kommer att ske i samarbete med EMK Capitals nyligen genomförda förvärv av Garda Sikring, KIBO Sikring och Heda Security. Med Great Security som en del av den nya gruppen ökar det totala antalet anställda till cirka 1,200 personer och omsättningen ökar till över 3 miljarder svenska kronor.

“Great Security kompletterar vårt produktsortiment och stärker gruppens position rejält inom teknisk säkerhet. Vi har nu en kundfokuserad, komplett, erfaren och kunnig säkerhetsleverantör med i laget, med lösningar som vi ser fram emot att kunna erbjuda till den nordiska marknaden.” säger Jon Ola Stokke, VD Garda Sikring.

Great Security har under MVI:s ägande sedan 2017 vuxit från ett antal mindre lokala företag till en ledande integrerad nationell aktör med cirka 450 anställda, 36 kontor och en omsättning på närmare 900 miljoner kronor.

”Vi är stolta över den ledande position Great Security har byggt upp. Det har varit en spännande resa att stötta Great Security genom både etablering och den initiala tillväxtfasen. Vi är övertygade om att företaget nu är väl positionerat för en fortsatt stark utveckling i Norden och utanför.” säger Daniel Nilsson, Partner på MVI.

“Från bolagets sida är vi väldigt tacksamma för samarbetet med MVI och deras stöd i att bygga en ny ledande svensk aktör inom teknisk säkerhet. Tillsammans med MVI har vi genomfört flertalet förvärv och byggt den starkaste integrerade plattformen för teknisk säkerhet i Norden. Great Security har blivit ett företag och en resa alla medarbetare och andra intressenter kan vara stolta över. Nu ser vi väldigt mycket fram emot att ta nästa steg tillsammans med EMK Capital och övriga bolag i gruppen. För oss är det här bara början på en större internationell satsning.” säger Pontus Skårner, VD Great Security.

Genom ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet kan Great Securitys tjänster och kompetens inom säkerhetssystem nyttjas av cirka 400 avropande enheter inom offentlig sektor i hela Sverige.

Avtalet ”Säkerhetsteknik 2023” löper över en period om maximalt fyra år och trädde i kraft den 11 september 2023. Great Security har tecknat ramavtal inom delområdet ”Säkerhetssystem” som innefattar installation, drift och service av tekniska säkerhetssystem såsom brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakningssystem, låsanläggningar, passagesystem, överfallslarm, överordnade system, etc. Kammarkollegiet uppskattar avtalets värde inom delområdet ”Säkerhetssystem” till drygt 400 miljoner kronor över hela avtalsperioden. ”. Förutom samtliga statliga myndigheter och verk så är även ett stort antal kommuner och kommunala bolag samt vissa regioner och regionala bolag avropsberättigade i ramavtalet.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroende från Statens inköpscentral och möjligheten att leverera tjänster för säkerhetsteknik till myndigheter och andra enheter inom offentlig sektor över hela landet. De står för många av de viktigaste funktionerna i vårt samhälle och kravet på säkerhet är stort, säger Patrik Tidebrant, Vice VD Great Security.

Totalt ingår sju leverantörer i det nya ramavtalet med Kammarkollegiet inom delområdet ”Säkerhetssystem”.

Kontakt för mer information
Kenneth Nilsson, Affärsområdeschef, Great Security Nordic Solution
kenneth.nilsson@greatsecurity.se
+46 (0)8-709 39 13

Säkerhet och hälsa inom arbetsmiljön

Great Security levererar säkerhet och trygghet till kunder inom alla typer av branscher. Men vi arbetar även för att säkerställa säkerhet på arbetsplatsen och en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Great Security Mitt AB är först ut inom Great Security-koncernen att nu certifieras enligt arbetsmiljöcertifieringen ISO 45001. Det ger oss ett ramverk som hjälper vår organisation att hantera och förbättra arbetshälsa- och säkerhetsprestanda.

Den nya delen av vårt ledningssystem som fokuserar på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kompletterar våra befintliga certifieringar ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Dessa tre standarder samverkar synergistiskt hos oss i vårt integrerade ledningssystem som täcker kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och informationssäkerhetsaspekter på ett heltäckande sätt. Integrationen gör det möjligt för oss att anpassa våra mål, processer och resurser mer effektivt, vilket resulterar i att vi på ett strukturerat sätt kan genomföra förbättringar.

Arbetsmiljöcertifieringen innebär flera fördelar

expand_more

ISO 45001 hjälper till att identifiera potentiella faror, bedöma risker och genomföra förebyggande åtgärder. Detta proaktiva tillvägagångssätt minskar sannolikheten för arbetsplatsolyckor, skador och sjukdomar, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö för anställda.

expand_more

ISO 45001 främjar anställdas engagemang, samråd och deltagande i hälso- och säkerhetsfrågor. Detta engagemang ökar medarbetarnas medvetenhet om risker och ger dem möjlighet att bidra till en säkrare arbetsmiljö. I slutändan ska detta resultera i förbättrande av anställdas välbefinnande, delaktighet och arbetstillfredsställelse.

expand_more

Effektiv implementering av ISO 45001 leder till resurseffektiviseringar genom att förhindra incidenter, minimera frånvaro och förbättra den totala operativa effektiviteten.

Sammantaget resulterar implementering av ISO 45001 inom Great Security, tillsammans med våra övriga certifieringar, en säkrare arbetsplats, ökat medarbetarengagemang och förbättrad arbetsmiljö för alla våra medarbetare på alla nivåer.

Det bidrar till att fortsatt engagera våra smarta medarbetare med kunden i fokus.

Vill du veta mer?

Prata med Great Securitys KMA-ansvarig som arbetat med implementering och certifiering av ISO 45001.

Emil Pettersson

KMA-ansvarig

010-333 03 81

emil.pettersson@greatsecurity.se

Great Security är ramavtalsleverantör till Kronofogden

Great Security är stolta över att meddela att vi är en av de nya ramavtalsleverantörerna för låssmedstjänster till Kronofogden. Great Security har sedan tidigare bistått Kronofogden med låssmedstjänster i samband med exekutiva förrättningar och är nu ramavtalsleverantör i anbudsområdena Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Varberg, Skövde, Linköping, Eskilstuna, Karlstad och Uppsala.

Ramavtalet startade 27 maj 2023 och löper till och med 18 maj 2025, med möjlighet till två förlängningar om 1 år vardera.

Great Security är stolta över att meddela att vi fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Falkenbergs kommun. Ramavtalet inkluderar avrop för låsprodukter, låsservice, installation av nya lås, nyckeltillverkning och andra tjänster relaterade till kommunens låssystem.

Falkenbergs kommun är en mycket viktig kund för Great Security och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete under de kommande åren!

Vill du veta mer om våra lösningar?

På bilden från vänster: Falk Wahlström (MVI), Patrik Tidebrant (Great Security, Vice VD), Pontus Skårner (Great Security, VD), Mikael Persson Rune (Säkerhetsteknik, grundare och VD), Peter Jernvald (Säkerhetsteknik, delägare) och Joakim Lidén (Säkerhetsteknik, delägare).

Great Security stärker sin geografiska närvaro genom förvärv av Karlstadsbaserade Säkerhetsteknik i Värmland.

Säkerhetsteknik i Värmland AB (”Säkerhetsteknik”) är en välrenommerad säkerhetsleverantör med lång historik på säkerhetsmarknaden i Värmland. Företaget har gedigen kompetens inom både elektronisk och mekanisk säkerhet, och erbjuder helhetslösningar anpassade utifrån kundens unika behov.

”Det här är ett mycket strategiskt förvärv för oss då Säkerhetsteknik är verksamma i ett område där vi länge har velat etablera en starkare närvaro. Säkerhetsteknik är ett välskött bolag med hög servicegrad och kunniga medarbetare. Vi är glada att välkomna Säkerhetsteknik till Great Security.”, säger Pontus Skårner, VD Great Security.

”Vi ser fram emot att bli en del av Great Security. Tiden var mogen för oss att ta ett steg framåt tillsammans med en partner och nu kan vi gemensamt nå större mål. Vårt fokus har alltid varit att tillhandahålla bästa service och spetskompetens till våra kunder och detta passar väl in i Great Securitys organisation.”, säger Mikael Persson Rune, grundare och VD Säkerhetsteknik.

Säkerhetsteknik har en årsomsättning på ca 20 mkr och kompletterar Great Securitys nyligen genomförda förvärv av Vadsbolås AB och Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB. Tillsammans kommer enheterna att utgöra en ny region i Great Securitys organisation. Mikael Persson Rune kommer att finnas kvar i verksamheten i en roll som säljare.

Om Great Security

Great Security är ett av Sveriges ledande oberoende säkerhetsföretag. Vi erbjuder smarta och heltäckande säkerhetslösningar för att låsa, passera, larma, övervaka, släcka och trygga. Vår engagerade och kunniga personal sätter alltid kunden i första rummet för att möta varje enskild kunds unika krav, behov och förutsättningar. Great Security omsätter innan förvärvet ca 830 mkr och har ca 440 medarbetare. Med 35 kontor och ett starkt partnernätverk finns vi alltid nära våra kunder.

Kontaktperson

Pontus Skårner

VD Great Security

pontus.skarner@greatsecurity.se

+46 70 334 82 27

På bilden från vänster: Patrik Tidebrant (Vice VD, Great Security), Pontus Skårner (VD, Great Security), Daniel Johansson (VD Vadsbolarm), Bo Richardson (grundare Vadsbolås och Vadsbolarm), Kenneth Holmberg (regionchef, Great Security), Falk Wahlström (MVI).

Great Security fortsätter att växa och stärker sin geografiska närvaro med etableringar på sju orter i Västra Götaland genom dagens förvärv av Vadsbolås och Vadsbolarm.

Vadsbolås AB (”Vadsbolås”) grundades redan 1972 av Bo Richardson, och 1984 utökades verksamheten med Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB (”Vadsbolarm”) som specialiserar sig på elektronisk säkerhet. Bolagen är marknadsledande i Skaraborg med mycket starka varumärken och ett komplett erbjudande inom säkerhetsteknik. Bolagen har en imponerande historik och har idag vuxit till ca 80 MSEK i årsomsättning och finns med sina mycket kompetenta medarbetare på sju orter – Mariestad, Skövde, Lidköping, Skara, Falköping, Tidaholm och Herrljunga.

”Vi är otroligt glada över att välkomna Vadsbolås och Vadsbolarm till Great Security. Detta är två mycket välrenommerade bolag med en attraktiv kundbas i ett geografiskt område där Great Security inte har egna etableringar idag. Genom denna utökning kommer vi närmare kunden och kan leverera högklassig service genom kompetenta medarbetare på fler orter”, säger Pontus Skårner, VD Great Security.

”Det känns tryggt att verksamheten nu blir en del av Great Security som delar våra värderingar och vision om att vara kunden och medarbetarens förstahandsval. Vi har sedan start byggt vår verksamhet på ansvarstagande, kunnande och erfarenhet, något som både vi och Great Security kommer att ha mycket nytta av framöver.”, säger Bo Richardson, grundare Vadsbolås och Vadsbolarm.

”Jag ser fram emot att tillsammans med Great Security fortsätta att utveckla verksamhetens potential genom bearbetning av nya kunder, nära samarbeten inom Great Security och en fortsatt utveckling av kunderbjudandet. Med Great Security kommer vi kunna leverera en ännu bättre helhet till både befintliga och nya kunder.“, säger Daniel Johansson, VD Vadsbolarm.

I samband med förvärvet kommer Bo Richardson att trappa ned åtagandet mot Vadsbolås och Vadsbolarm för att istället fokusera på andra verksamheter. Daniel Johansson, VD och delägare i Vadsbolarm, kommer att vara kvar i verksamheten för att driva Vadsbolarm.

De nya etableringarna kommer att drivas som en egen region inom Great Security. I samband med förvärvet kommer Kenneth Holmberg, idag regionchef för Great Securitys region Nord, att tillträda som regionchef för den nybildade regionen.

Om Great Security

Great Security är ett av Sveriges ledande oberoende säkerhetsföretag. Vi erbjuder smarta och heltäckande säkerhetslösningar för att låsa, passera, larma, övervaka, släcka och trygga. Vår engagerade och kunniga personal sätter alltid kunden i första rummet för att möta varje enskild kunds unika krav, behov och förutsättningar. Great Security omsätter innan förvärvet ca 750 mkr och har ca 400 medarbetare. Med 28 kontor och ett starkt partnernätverk finns vi alltid nära våra kunder.

Kontaktperson

Pontus Skårner

VD Great Security

pontus.skarner@greatsecurity.se

+46 70 334 82 27

För tredje året i rad utser Great Security Årets stjärnor – medarbetare inom bolaget som utmärkt sig särskilt mycket under verksamhetsåret 2022. Stjärnorna utses i kategorierna för våra värdeord – Smart, Engagerad och Kundorienterad – samt Kollega och Försäljning. Detta år har vi två vinnare i kategorierna Smart och Försäljning.

Linnea Runnerström (Region Syd – Lund)

Årets smarta medarbetare

Linnea har sedan sin start på Great Security visat att hon tar ansvar, snabbt lär sig och kan applicera nya kunskaper på ett smart sätt. Hon delar dessutom med sig av sina kunskaper och genomför uppskattade utbildningar för kollegor såväl som kunder.

Linnea visar förmåga att tänka utanför boxen för att finna smarta lösningar, och bidrar därmed med innovation till sin affärsenhet. Hennes strukturerade och professionella arbetssätt uppskattas liksom hennes positiva inställning.

Claes Hellenäs (Region Väst – Varberg)

Årets smarta medarbetare

Med snart 25 års erfarenhet inom bolaget är Claes en stor tillgång i form av en mycket skicklig tekniker och omtyckt kollega. Som en trogen medarbetare har han utvecklat både djup och bred kunskap som han delar med sig av till sina kollegor.

Claes har en Inlärningsförmåga som är svår att konkurrera med samt en oerhörd teknisk nyfikenhet. Han är mycket mån och att leverera en bra lösning och oavsett svårighetsgrad löser han alltid sin uppgift.

Jens Kjellberg (Region Mitt – Örebro)

Årets engagerade medarbetare

Jens är en uppskattad medarbetare med stor yrkesstolthet och ett engagemang utöver det vanliga. Han tar sitt arbete på största allvar och lägger mycket energi på att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Jens förstår betydelsen av sin roll inom smarta inköp och har en magisk förmåga att förhandla. Genom sitt arbete skapar han bra förutsättningar för sina kollegor genom att samordna, återkoppla och skapa ordning och reda. Dessutom är han uppskattad av kunderna med sin positiva och serviceinriktade inställning.

Sebastian Öström (Nordic Solution – Stockholm)

Årets kundorienterade medarbetare

Sebastian är en sann förebild gällande synsättet ”kunden i centrum”. Han har alltid ett leende på läpparna i sin kontakt med kunder – oavsett om det rör sig om genomförande av en årskontroll eller under sina inhopp som servicekoordinator i Solutions servicecenter.

Han har ett starkt öga för att se vad kunden verkligen behöver och arbetar strukturerat för att skapa rätt förutsättningar för en lyckad säkerhetslösning hos kunden. Genom detta arbetssätt förbättrar han våra kundrelationer och genererar merförsäljning som är till nytta för kunden.

Agnes Karlsson (Region Nord – Väsby)

Årets kollega

Agnes har på kort tid införskaffat sig kunskaper som få lyckas med under en hel yrkeskarriär. Hon är alltid vänlig och tillmötesgående mot både kunder och kollegor, oavsett hur stor hennes arbetsbelastning är.

Agnes är dessutom en duktig lärare, med en stor portion pedagogik och tålamod. Det är inte endast kollegorna i Väsby som får ta del av hennes positiva egenskaper utan medarbetare på andra enheter i Great Security uppskattar henne för hennes personlighet och professionella arbetsinsats.

Axel Falck (Region Syd – Malmö)

Årets försäljning

Axel har under året haft en betydande roll för region Syds säljorganisation. Han har varit tongivande i regionens upphandlingsarbete och varit en viktig del i tilldelningar av avtal med kunder såsom Region Skåne och Barsebäck Golfklubb.

Utöver traditionellt försäljningsarbete har Axel varit aktiv i utvecklingen av företagets säljarbete, däribland genom bearbetning av nya kunder, genomförande av riktade kundevenemang samt som säljrepresentant i Great Securitys nationella säljforum.

Ulf Petersson (Region Syd – Lund)

Årets försäljning

Ulf är en skicklig säljare som under året sålt ett stort antal projekt till en bred skara kunder. Han har tagit ansvar för sina affärer och levererar lönsamma projekt.

Med gedigen erfarenhet, kompetens och fingertoppskänsla lyckas Ulf identifiera kundernas behov och sköta sina kundrelationer med stort engagemang, ett härligt bemötande och återkommande uppföljning. Han är dessutom en uppskattad kollega som inspirerar andra i sitt säljarbete.

Great Security rangordnades högst

Great Security är stolta över att meddela att vi är ny ramavtalsleverantör av teknisk bevakning till Region Stockholm. Ramavtalet löper 2 + 1 + 1 år och av de tilldelade leverantörerna rangordnades Great Security högst. I ramavtalet inkluderas bland annat byggtekniska skalskydd, system för passerkontroll, kamerabevakning och inbrottslarm.

Vi på Great Security ser fram emot ett framgångsrikt samarbete under de kommande åren!

Vill du veta mer?