Ny styrelseordförande i Garda Sikring Group 

8 februari 2024. Urban Doverholt har tillträtt som ny styrelseordförande i Garda Sikring Group. Med sin långa erfarenhet och sitt stora nätverk från industri- och säkerhetsbranschen blir Doverholt ett värdefullt tillskott till styrelsen och bolagen i Garda Sikringkoncernen. Hans bakgrund och kompetens kommer att bidra till att vidareutveckla och stärka koncernens position som den ledande säkerhetsleverantören på den nordiska marknaden. 

”Vi är mycket glada över att Urban ville ta rollen som ordförandelen i Garda Sikring Group och vi ser detta som en signal om att vi har gjort mycket rätt och att vi har många spännande möjligheter framför oss både i Norden och i Europa. Med sitt nätverk och långa internationella erfarenhet inom bl.a. digitalisering, strategi, management, M&A och säkerhetsbranschen gör att vi verkligen har fått en viktig nyckelspelare på plats”, säger Jon Ola Stokke, vd för Garda Sikring Group. 

Urban Doverholt har lång erfarenhet från en rad företag och branscher, bland annat Infobric, Amido, Systeminstallation, Sdiptech, SEM Group, TrioVing, Certego, Copiax, Swesec, Stöldskyddsföreningen, Säkerhetsbranschen och ASSA AB. I dessa bolag har han haft roller som ordförande, styrelseledamot eller VD. Doverholt ser fram emot att ta sig an rollen som ordförande i Garda Sikring-koncernen och konstaterar att med en professionell ägare, en kompetent styrelse och de ledande säkerhetsföretagen i Norden ligger allt på plats för att utveckla framtida koncept och säkerhetslösningar som ska skapa trygga samhällen. ”Jag ser fram emot att lära känna företagen i koncernen bättre, kulturen, kunderna och de anställda som bidrar till att Garda Sikring Group är den solida koncern den redan är idag”, säger Urban Doverholt. 

Om Garda Sikring Group 
Garda Sikring Group är en ledande säkerhetsleverantör i norra Europa. Koncernen består av företag i Norge, Danmark, Sverige och Finland, med en årlig omsättning på över 3,3 miljarder svenska kronor. Företagen har totalt över 1 300 anställda. Vi erbjuder ett omfattande utbud av fysiska och tekniska säkerhetsprodukter och tjänster, inklusive områdessäkerhet, teknisk säkerhet, högsäkerhet, lås, trafiksäkerhet och industriportar. I denna grupp ingår Garda Sikring AS, KIBO Sikring AS, Great Security AB, Heda Security AB, Puomitek Oy, Teknoinfra Oy, Windsor Door AS, Trygg Vei AS och Veisikring AS. 

 

Kontaktpersoner 
Garda Sikring Group: Jon Ola Stokke, CEO | Tlf. +47 92 23 39 97 | ola@gardasikring.no 
Garda Sikring Group: Urban Doverholt, styrelseordförande | +46 705 777731 | urban.doverholt@outlook.com 
 

EMK Capital har per den 29:e september 2023 förvärvat Great Security Holding AB och dess dotterbolag (”Great Security”) från MVI Fund I (”MVI”) och övriga ägare.

Great Security är ett av Sveriges största säkerhetsföretag med ett komplett erbjudande inom teknisk säkerhet. Förvärvet görs med en tydlig ambition att fortsätta stärka Great Securitys position inom teknisk säkerhet i Norden, något som kommer att ske i samarbete med EMK Capitals nyligen genomförda förvärv av Garda Sikring, KIBO Sikring och Heda Security. Med Great Security som en del av den nya gruppen ökar det totala antalet anställda till cirka 1,200 personer och omsättningen ökar till över 3 miljarder svenska kronor.

“Great Security kompletterar vårt produktsortiment och stärker gruppens position rejält inom teknisk säkerhet. Vi har nu en kundfokuserad, komplett, erfaren och kunnig säkerhetsleverantör med i laget, med lösningar som vi ser fram emot att kunna erbjuda till den nordiska marknaden.” säger Jon Ola Stokke, VD Garda Sikring.

Great Security har under MVI:s ägande sedan 2017 vuxit från ett antal mindre lokala företag till en ledande integrerad nationell aktör med cirka 450 anställda, 36 kontor och en omsättning på närmare 900 miljoner kronor.

”Vi är stolta över den ledande position Great Security har byggt upp. Det har varit en spännande resa att stötta Great Security genom både etablering och den initiala tillväxtfasen. Vi är övertygade om att företaget nu är väl positionerat för en fortsatt stark utveckling i Norden och utanför.” säger Daniel Nilsson, Partner på MVI.

“Från bolagets sida är vi väldigt tacksamma för samarbetet med MVI och deras stöd i att bygga en ny ledande svensk aktör inom teknisk säkerhet. Tillsammans med MVI har vi genomfört flertalet förvärv och byggt den starkaste integrerade plattformen för teknisk säkerhet i Norden. Great Security har blivit ett företag och en resa alla medarbetare och andra intressenter kan vara stolta över. Nu ser vi väldigt mycket fram emot att ta nästa steg tillsammans med EMK Capital och övriga bolag i gruppen. För oss är det här bara början på en större internationell satsning.” säger Pontus Skårner, VD Great Security.

Genom ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet kan Great Securitys tjänster och kompetens inom säkerhetssystem nyttjas av cirka 400 avropande enheter inom offentlig sektor i hela Sverige.

Avtalet ”Säkerhetsteknik 2023” löper över en period om maximalt fyra år och trädde i kraft den 11 september 2023. Great Security har tecknat ramavtal inom delområdet ”Säkerhetssystem” som innefattar installation, drift och service av tekniska säkerhetssystem såsom brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakningssystem, låsanläggningar, passagesystem, överfallslarm, överordnade system, etc. Kammarkollegiet uppskattar avtalets värde inom delområdet ”Säkerhetssystem” till drygt 400 miljoner kronor över hela avtalsperioden. ”. Förutom samtliga statliga myndigheter och verk så är även ett stort antal kommuner och kommunala bolag samt vissa regioner och regionala bolag avropsberättigade i ramavtalet.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroende från Statens inköpscentral och möjligheten att leverera tjänster för säkerhetsteknik till myndigheter och andra enheter inom offentlig sektor över hela landet. De står för många av de viktigaste funktionerna i vårt samhälle och kravet på säkerhet är stort, säger Patrik Tidebrant, Vice VD Great Security.

Totalt ingår sju leverantörer i det nya ramavtalet med Kammarkollegiet inom delområdet ”Säkerhetssystem”.

Kontakt för mer information
Kenneth Nilsson, Affärsområdeschef, Great Security Nordic Solution
kenneth.nilsson@greatsecurity.se
+46 (0)8-709 39 13

I denna broschyr kan du läsa mer om vår verksamhet och vilka säkerhetslösningar som vi kan erbjuda för att trygga er tillvaro.