20 juni, 2023

Great Security Mitt är ISO 45001-certifierade

Säkerhet och hälsa inom arbetsmiljön

Great Security levererar säkerhet och trygghet till kunder inom alla typer av branscher. Men vi arbetar även för att säkerställa säkerhet på arbetsplatsen och en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Great Security Mitt AB är först ut inom Great Security-koncernen att nu certifieras enligt arbetsmiljöcertifieringen ISO 45001. Det ger oss ett ramverk som hjälper vår organisation att hantera och förbättra arbetshälsa- och säkerhetsprestanda.

Den nya delen av vårt ledningssystem som fokuserar på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kompletterar våra befintliga certifieringar ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Dessa tre standarder samverkar synergistiskt hos oss i vårt integrerade ledningssystem som täcker kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och informationssäkerhetsaspekter på ett heltäckande sätt. Integrationen gör det möjligt för oss att anpassa våra mål, processer och resurser mer effektivt, vilket resulterar i att vi på ett strukturerat sätt kan genomföra förbättringar.

Arbetsmiljöcertifieringen innebär flera fördelar

expand_more

ISO 45001 hjälper till att identifiera potentiella faror, bedöma risker och genomföra förebyggande åtgärder. Detta proaktiva tillvägagångssätt minskar sannolikheten för arbetsplatsolyckor, skador och sjukdomar, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö för anställda.

expand_more

ISO 45001 främjar anställdas engagemang, samråd och deltagande i hälso- och säkerhetsfrågor. Detta engagemang ökar medarbetarnas medvetenhet om risker och ger dem möjlighet att bidra till en säkrare arbetsmiljö. I slutändan ska detta resultera i förbättrande av anställdas välbefinnande, delaktighet och arbetstillfredsställelse.

expand_more

Effektiv implementering av ISO 45001 leder till resurseffektiviseringar genom att förhindra incidenter, minimera frånvaro och förbättra den totala operativa effektiviteten.

Sammantaget resulterar implementering av ISO 45001 inom Great Security, tillsammans med våra övriga certifieringar, en säkrare arbetsplats, ökat medarbetarengagemang och förbättrad arbetsmiljö för alla våra medarbetare på alla nivåer.

Det bidrar till att fortsatt engagera våra smarta medarbetare med kunden i fokus.

Vill du veta mer?

Prata med Great Securitys KMA-ansvarig som arbetat med implementering och certifiering av ISO 45001.

Emil Pettersson

KMA-ansvarig

010-333 03 81

emil.pettersson@greatsecurity.se

Aktuellt